Welke factor binnen de voedselproductie draagt procentueel het meeste bij aan de uitstoot van broeikasgassen?

Welke factor binnen de voedselproductie draagt procentueel het meeste bij aan de uitstoot van broeikasgassen?

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN zijn vlees en zuivelproducten verantwoordelijk voor ongeveer 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Wat is de belangrijkste bron van CO2-uitstoot?

Energie is verantwoordelijk voor 77,01% van deze uitstoot in 2019. Hiervan maakt de uitstoot door vervoer ongeveer een derde uit. Uitstoot door landbouw draagt met 10,55% bij, industriële processen en productgebruik met 9,10% en het beheer van afval met 3,32%.

Hoeveel draagt Nederland bij aan CO2-uitstoot?

Berekening broeikasgasemissies Nederlandse economie

Vervoer over land (miljard kg CO2 eq.) Vervoer door de lucht (miljard kg CO2 eq.)
2017 5,8 12,0
2018 5,9 12,0
2019 6,4 12,2
2020* 6,2 7,7

Hoeveel draagt Nederland bij aan CO2 uitstoot?

Wat zijn de natuurlijke broeikasgassen?

Natuurlijke broeikasgassen 1 Waterdamp (H 2 O) 2 Koolstofdioxide (CO 2) 3 Methaan (CH 4) 4 Lachgas of distikstofoxide (N 2 O) 5 Ozon (O 3)

Wat is de verantwoordelijke broeikasgas?

CFK’s en HCFK’s zijn verantwoordelijk voor de afbraak van de stratosferische ozon (op grote hoogte) en zijn of worden verboden door het Protocol van Montreal (1987). De vervangproducten (HFK’s) zijn niet schadelijk maar hebben wel een effect als broeikasgas; 7.

Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer?

De belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas (distikstofmonoxide) en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde zo’n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C.

Wat is een broeikaseffect?

Inleiding tot het broeikaseffect. Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat.