Welke bouwstijl herken je aan de spitsbogen?

Welke bouwstijl herken je aan de spitsbogen?

De gotiek is de naam voor een laatmiddeleeuwse stijl toegepast in de periode 1140-1500 in de beeldende kunsten en de architectuur, die vooral aanwezig is in kerkgebouwen. Kenmerkend is onder andere het gebruik van spitsbogen bij raam- en deuropeningen en gewelven.

Hoe wordt een tongewelf gemaakt?

Het ontstaat door de muren in een boogvorm op te metselen, zodat de kruin van het gewelf uit één rechte lijn bestaat. Het tongewelf is het eenvoudigste gewelftype. Het heeft een grote draagkracht maar een grote zijdelingse druk op de muurdelen.

Hoe komt het dat wij nog steeds de teksten van Griekse en Romeinse schrijvers kennen?

Kortom, de teksten die we over hebben, danken we aan een eindeloze reeks van kopiisten uit de Middeleeuwen (de tijd van monniken en ridders). Zij hebben de oude teksten steeds opnieuw overschreven en doorgegeven aan steeds nieuwe generaties. Hoe dankbaar we die kopiisten ook moeten zijn: hun teksten zitten vol fouten.

Wat betekent Kruisribgewelf?

Een kruisribgewelf is een kruisgewelf waarvan de constructie is versterkt door ribben (2) op de plaats waar de gewelfvelden elkaar snijden; de ribben treffen elkaar in een sluitsteen.

Wat betekent gotische stijl?

De stijlperiode in de Europese kunst van ongeveer 1150 tot 1500 is bekend als ‘gotiek’. Deze term ontstond tijdens de daaropvolgende renaissance, en had een negatieve betekenis. De Italianen noemden de bouwkunst van boven de Alpen namelijk gotico, naar de ‘barbaarse’ voorouders van de Noord-Europeanen, de Goten.

Wat is het verschil tussen Romaanse bouwstijl en de gotische bouwstijl?

Het verschil tussen de gotiek en het romaans is dat de gotiek voorheen als noodzakelijk beschouwde bouwelementen weglaat. Dit was mogelijk door de toepassing van kruisribgewelf, spitsboog en pilaren.

Wat zijn de verschillen die zichtbaar zijn tussen een Romaanse kerk en een gotische kerk?

Het verschil tussen de Romaanse en Gotische bouwkunst: Er werd gebruik gemaakt van tongewelven, en er was weinig lichtinval, het interieur in de Romaanse periode was bij een de pelgrimkerken behoorlijk zwaar! De pelgrimkerken missen de doorzichtige structuur die je bij gotische bouwkunst aantreft.

Waar komt de gotische stijl vandaan?

Maar over het algemeen plaatst men het begin van de gotiek in Frankrijk omstreeks 1140 omdat toen begonnen werd met de bouw van de eerste gotische bouwwerken, zoals de Koor van de kathedraal van Saint-Denis en de kathedraal van Sens.

Waarom ontstond de gotiek?

De gotiek ontstaat op een heel specifieke plaats en op een specifiek tijdstip, namelijk als abt Suger opdracht geeft een kathedraal te laten herbouwen die gewijd was aan St. Denis, Frans voor Heilige Dyonisius. Deze herbouw vond plaats tussen 1137 en 1144 in de lIe-de France, het gebied rond Parijs.