Welk hoofdproduct welke bijproducten levert de hoogoven?

Welk hoofdproduct welke bijproducten levert de hoogoven?

Het hoofdproduct van de hoogoven is dus het ruwe ijzer en het bijproduct de metaalslakken. De converter levert op zijn beurt van het ruwe ijzer uit de hoogovens als hoofdproduct staal en smeedijzer en als bijproduct zogenaamde thomasslakken, die als kunstmest kunnen worden gebruikt.

Wat maak je van erts?

IJzererts is een erts waaruit het metaal ijzer gewonnen kan worden. Dit gebeurt door verhitting tot een zeer hoge temperatuur, tot boven het smeltpunt van ijzer, in een gesloten oven, na toevoeging van een reductor om het metaal uit zijn oxide te winnen. Meestal wordt koolstof als reductor gebruikt.

Hoe haal je ijzer uit de grond?

Met explosieven worden blokken ijzererts losgemaakt. Deze blokken worden vermalen tot kleinere stukken en naar boven gebracht. Een goederentrein brengt het erts van de mijn naar de hoogovens waar het wordt omgesmolten tot ijzer. De laag ijzererts zit zo’n 800 meter onder de grond.

Hoe werkt een staalfabriek?

In de staalfabriek wordt het vloeibare ruwijzer, als dat nodig is, eerst ontzwaveld. Daarna wordt de slak afkomstig van het hoogoven- en het ontzwavelingsproces verwijderd. Na het afslakken gieten we het ruwijzer uit in de convertor, waarin al zorgvuldig afgewogen hoeveelheden schroot geladen werden.

Wat produceert ArcelorMittal?

ArcelorMittal is de op een na grootste producent van staal ter wereld, met een productie van 78 miljoen ton staal in 2020. De onderneming beschikt over minstens 27 vestigingen in zes landen en heeft wereldwijd zo’n 170.000 werknemers in dienst. In België heeft het bedrijf vestigingen in Gent, Geel, Genk en Luik.

Hoe werd vroeger ijzer gemaakt?

Vroeger (prehistorie tot in de middeleeuwen) werd ijzer gemaakt in een zogenaamde laagoven. In deze oven, die een hoogte had van hoogstens 2 meter, werden lagen ijzererts en houtskool op elkaar gestapeld.

Hoe maak je cokes?

Cokes is het product van thermolyse (ook wel pyrolyse of droge destillatie genoemd) van steenkolen bij temperaturen tussen 900 en 1100 °C. De steenkool wordt plastisch bij een temperatuur van ongeveer 300 tot 600 °C, en stolt weer wanneer de vluchtige componenten zijn ontweken.