Welk DNA wordt alleen door moeder doorgegeven?

Welk DNA wordt alleen door moeder doorgegeven?

Dit is een bijzondere vorm van overerven, omdat het hier om erfelijke informatie buiten de celkern gaat, namelijk het erfelijkheidsmateriaal in de mitochondriën. Deze erfelijke informatie noemen we mitochondrieel DNA en alleen vrouwen kunnen dit doorgeven.

Hoe wordt mitochondriaal DNA overgeërfd?

Gebruikt DNA uit de mitochondriën, de energiefabriekjes buiten de kern van de cel. Dode cellen zonder kern, zoals uitgevallen haren, bevatten meestal wel nog mitochondriaal DNA. De mitochondriën zijn uitsluitend afkomstig van de moeder. Mitochondriaal DNA wordt dus enkel overgeërfd langs maternale lijn.

Hoe erft mitochondriaal DNA over?

In tegenstelling tot de chromosomen van de celkern erft mitochondrieel DNA enkel van de moeder over. Doordat er veel mitochondrieel DNA kopieën zijn is het aandeel afwijkend mitochondrieel DNA een geleidelijke schaal en kan tussen de nul en honderd procent liggen.

Van wie krijg je mitochondriaal DNA?

MtDNA erven we alleen van de moeder; dat van de vader gaat tijdens de bevruchting verloren omdat het wordt afgebroken. De eicel levert het cytoplasma, met daarin de moederlijke mitochondriën. MtDNA is ringvormig en dus niet georganiseerd in chromosomen.

Hebben planten mitochondriën?

In dieren en planten erven mitochondriën maternaal over (dus enkel via de eicel van de moeder). Een mitochondrium kan niet zelfstandig overleven want het is afhankelijk van eiwitten die worden geproduceerd in de celkern.

Hoeveel mtDNA in eicel?

Tijdens de bevruchting van een eicel door een spermacel komt alleen de spermacelkop met de celkern binnen. De staart met daarin het mtDNA blijft bijna altijd achter. De bevruchte eicel bevat alleen eigen mtDNA.

Waarom hebben mitochondriaal DNA?

Dit mitochondriale DNA heeft een cirkelvormige structuur, is vermoedelijk betrokken bij de energievoorziening van de lichaamscellen en wordt vrijwel uitsluitend via de moeder doorgegeven aan de nakomeling.

Waarom heeft mitochondriaal DNA?

Het heeft de vorm van een ringvormig chromosoom. Mitochondriën kunnen met hun mtDNA zelf, onafhankelijk van de celkern, enkele eiwitten maken. Het mtDNA bevat onder meer de informatie om enzymen te maken die betrokken zijn bij de verbranding, de belangrijkste taak van het mitochondrium.