Wat zijn de vakken?

Wat zijn de vakken?

Op alle scholen is het vak gymnastiek verplicht ingevoerd….Vlaanderen

  • Nederlands.
  • Frans.
  • Natuurwetenschappen.
  • Engels.
  • Duits.
  • Geschiedenis.
  • Aardrijkskunde.
  • Lichamelijke opvoeding.

Welke vakken kan je lesgeven?

Toelating tot vakdidactieken: welke vakken mag je geven?

Vakdidactiek Academische bachelor die toegang geeft
Wiskunde Bio-ingenieurswetenschappen Fysica Handelsingenieur Handelsingenieur in de beleidsinformatica Industriële wetenschappen – mits verbreding wiskunde Ingenieurswetenschappen Wiskunde

Welke vakken zijn er allemaal op de middelbare school?

De avo-vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunst en rekenen. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Dit zijn de tien vmbo-profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Wat voor profielen zijn er?

Er zijn vier profielen waar je uit kan kiezen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, en Natuur en Techniek. Om de beste profielkeuze te maken, zal je moeten kijken naar welke onderwerpen en vakken jou het meest interesseren en in welke vakken jij goed bent.

Wat is een algemeen secundair onderwijs?

Algemeen secundair onderwijs. Het algemeen secundair onderwijs (aso of a.s.o.), vroeger en nu ook nog vaak in spreektaal humaniora genoemd, is een onderwijsvorm in Vlaanderen.

Wat is een algemeen vormend onderwijs?

Algemeen vormend onderwijs (avo) is niet zozeer een onderwijsvorm als wel een groep vakken die niet direct gericht zijn op beroeps (voorbereidend) onderwijs. In basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland wordt les in avo-vakken gegeven, waarbij het streven is een brede algemene ontwikkeling bij te brengen.

Wat zijn de verplichte vakken op de basisschool?

Verplichte vakken. De verplichte vakken op de basisschool zijn: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.