Wat zijn de oorzaken van de plastic Soup?

Wat zijn de oorzaken van de plastic Soup?

De Plastic Soep wordt veroorzaakt doordat de mens veel plastic produceert dat als afval in het milieu terecht komt. Wat veel mensen niet weten is dat het afval in zee voor 80% vanaf het land afkomstig is [1]. Via verschillende omwegen zoals de wind, riolen, grachten of rivieren komt afval uiteindelijk in zee terecht.

Waarom is Plastic Soep een maatschappelijk probleem?

Plasticproductie nam een grote vlucht sinds 1950. Om die reden is er sprake van accumulatie of opeenhoping van plastic; er komt namelijk steeds meer in het milieu terecht. Ook accumuleert plastic op bepaalde plekken door regen, wind of zeestromingen of eenvoudigweg op plaatsen waar plastic afval gestort wordt.

Wat kunnen we doen aan de Plastic Soep?

Ik deel vandaag graag 10 dingen die jij kunt doen om de plastic soep te verminderen.

  1. #1 Neem je eigen tas mee naar de winkel.
  2. #2 Laat geen ballonnen meer op en haal geen ballonnen meer in huis.
  3. #3 Vermijd microplastics.
  4. #4 Zeg nee tegen rietjes.
  5. #5 Eet geen vis.
  6. #6 Koop geen synthetische kleding.
  7. #7 Raap zwerfafval op.

Waarom is plastic soep niet goed?

Wat is het probleem? Plastic maakt niet alleen een vuilnisbelt van de kusten, maar schaadt ook de levensomgeving van zeedieren. Dieren raken verstrikt in grotere stukken plastic, en verwarren kleinere stukjes voor voedsel. Het inslikken van plastic deeltjes kan de vertering van voeding verhinderen.

Is plastic een maatschappelijk probleem?

Zwerfafval is naast een maatschappelijk probleem dat leidt tot milieuschade, een bron van ergernis voor veel burgers. Het gaat hierbij vooral om verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en plastic zoals patatbakjes, en wordt voor het merendeel veroorzaakt door jongeren.

Welke problemen veroorzaakt plastic afval in de oceaan?

De plastic soep is gevaarlijk voor al het leven in zee. Dieren eten plastic op of raken erin verstrikt. Dit resulteert in verwondingen of zelfs de dood. Jaarlijks gaan een miljoen zeevogels, 100.000 zeezoogdieren, zeeschildpadden en een ontelbaar aantal vissen dood door plastic afval [1].