Wat voor document is een verblijfstitel?

Wat voor document is een verblijfstitel?

Vreemdelingenidentiteitsbewijs. Heeft u als vreemdeling in Nederland asiel aangevraagd en is er nog geen beslissing of u mag blijven? Dan kunt u een vreemdelingenidentiteitsbewijs krijgen. Hiermee toont u uw identiteit en nationaliteit aan en dat u (tijdelijk) in Nederland mag verblijven.

Wanneer is het Permanente verblijfsdocument niet verplicht?

Het permanente verblijfsdocument is niet verplicht. Maar het komt wel van pas wanneer u administratieve formaliteiten moet afhandelen. Daarmee mogen de autoriteiten u niet meer vragen te bewijzen dat u werk heeft, over voldoende middelen beschikt, verzekerd bent e.d. Een permanent verblijfsdocument aanvragen

Hoe kunt u een verblijfsvergunning aanvragen?

Zelf een verblijfsvergunning aanvragen. Als u een verblijfsvergunning aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden: U heeft, naast de verblijfsvergunning een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Beide vraagt u tegelijkertijd aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst.

Wat is een vergunning voor verblijf in België?

Alle buitenlanders die naar België komen voor een verblijf van meer dan 90 dagen dienen een verblijfsvergunning aan te vragen. Aan een inwoner van een EU-lidstaat wordt een tijdelijk geldige verblijfsvergunning verleend voor drie tot vijf maanden.

Wanneer moet je een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen?

Om een tijdelijke verblijfsvergunning te kunnen verkrijgen, dien je binnen drie dagen na je aankomst in België ingeschreven te staan bij het stadhuis van de gemeente waar je verblijft.

Iedereen die voor langere tijd in Nederland verblijft, moet in het bezit zijn van een eigen verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.