Wat moet je doen als brand uitbreekt?

Wat moet je doen als brand uitbreekt?

Als er thuis toch brand uitbreekt zijn er vier stappen waar je aan moet denken.

  1. Eigen veiligheid. Stop met wat je aan het doen bent. Alarmeer iedereen in je huis.
  2. Beoordeel de situatie. Bepaal of de brand nog is te blussen.
  3. Informeer de hulpdiensten. Bel 112.
  4. Verleen hulp.

Wat is het eerste dat een bedrijfshulpverlener moet doen als er brand uitbreekt?

Om zo weinig mogelijk slachtoffers bij brand te krijgen, is het zaak dat iedereen ervoor moet zorgen zo snel mogelijk buiten de gevarenzone te komen. Meestal gaat de BHV in geval van brand dan ook over tot het ontruimen van het gebouw, de afdeling of de etage.

Wat moet je doen als je een brand ontdekt?

Bel 112, vraag naar de brandweer en geef duidelijke instructies over je adres. Beschrijf de brand en de omstandigheden zo helder mogelijk. Geef aan de centralist aan met hoeveel mensen je in het huis aanwezig bent en of er nog mensen binnen zijn.

Wat moet je doen als de hitte in de ruimte te bedreigend is?

Houd wel enige afstand tot de deur; in verband met de warmte moet u uw hand niet direct op de deur leggen. Wanneer u warmte voelt, ga er dan vanuit dat er brand is in de ruimte achter de deur. Als er brand is (de deur en/of deurklink is heet), moet u als BHV’er uitbreiding voor- warme deur komen.

Wat moet een bedrijfshulpverlener weten voordat hij een brand gaat blussen?

Voordat u gaat blussen, moet u weten wat er brandt zodat u het juiste blusmiddel kunt kiezen. Niet alle branden kunnen met dezelfde blusstof worden uitgemaakt. Bovendien kan gebruik van het verkeerde blusmiddel leiden tot gevaarlijke situaties.

Wat doen BHV Bij constatering brand?

brand beperken en bestrijden. ongevallen voorkomen en beperken. in noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren. hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken.

Wat heb je nodig om brand te stichten?

Brand ontstaat wanneer drie elementen samen aanwezig zijn: zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron. Deze elementen worden dikwijls voorgesteld in de vorm van een vuurdriehoek. Deze elementen vindt u overal om u heen.