Wat is zelfperceptie?

Wat is zelfperceptie?

Zelfperceptie: het waarnemen van eigen gedrag en daar een oordeel over vormen.

Waaruit bestaat het zelfbeeld?

Een zelfbeeld is een combinatie van ideeën, gedachten en overtuigingen die je over jezelf kunt hebt. Het is een beeld (zeg maar een plaatje of een video) waarop staat hoe jij tegen jezelf aankijkt. Ieder mens heeft een zelfbeeld. Dat kan een positief zelfbeeld zijn maar het kan ook een negatief zelfbeeld zijn.

Welke soorten zelfbeeld zijn er?

We maken onderscheid tussen twee soorten zelfbeeld: een uiterlijk zelfbeeld (‘public self’) en een privézelfbeeld (‘private self’). Het openlijke, uiterlijke zelfbeeld is gericht op acceptatie door anderen en bestaat meestal uit een gunstige versie van zichzelf. Ook zelfpresentatie in sociale media past in dit beeld.

What is self concept and why is it important?

– Ideal self: The person you want to be – Self-image: How you see yourself, including attributes like your physical characteristics, personality traits, and social roles – Self-esteem: How much you like, accept, or value yourself, which can be impacted by a number of factors including how others see you, how you think you compare to others,

What makes your self concept?

create our self-concept. The reaction of others, your comparison with others, the social roles you play, and the groups of people you identify with all contribute to the development of your self-concept.

What is the difference between self concept and personality?

‘Self-concept’ in relationship to ‘personality’ According to McCrae and Costa, the ‘self-concept,’ is only a specific aspect of the whole personality model. In summary, the ‘person ality system’ includes basic tendencies or ‘personality traits,’ which are biologically-based stabile entities, as well as characteristic

What are the types of self concepts?

Academic. Academic self-concept refers to the personal beliefs about their academic abilities or skills.

  • Physical. Physical self-concept is the individual’s perception of themselves in areas of physical ability and appearance.
  • Gender identity. A person’s gender identity is their internal sense of their own gender. It is usually formed by age three.