Wat is verschil tussen dezelfde en hetzelfde?

Wat is verschil tussen dezelfde en hetzelfde?

Hetzelfde en dezelfde zijn aanwijzende voornaamwoorden die een overeenkomst met iets bekends aangeven. Hetzelfde verwijst naar het-woorden, dezelfde verwijst naar de-woorden en meervoudsvormen.

Wat betekent hetzelfde als betekenen?

eender, enerlei, gelijk, idem. als synoniem van een ander trefwoord: gelijk (bn) : corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk.

Is het dezelfde dag of hetzelfde dag?

Hetzelfde is een bijwoord met de betekenis ‘gelijk, ongewijzigd’. Hetzelfde is het gebruikelijkst in de voorbeeldzin. Dezelfde en hetzelfde zijn aanwijzende voornaamwoorden als ze naar een zelfstandig naamwoord verwijzen; dezelfde verwijst naar de-woorden en meervouden, en hetzelfde naar het-woorden.

Hoe noem je woorden met dezelfde betekenis?

Een tautologie bestaat uit twee of meer woorden (meestal van dezelfde woordsoort) die hetzelfde betekenen (bijvoorbeeld: daarnaast ook en altijd en eeuwig).

Is het dezelfde of de zelfde?

De correcte spelling is dezelfde, aaneen.

Is hetzelfde als?

In verzorgde schrijftaal is als de aan te bevelen vorm na de woorden hetzelfde, dezelfde, even, (net) zo, evenveel en (net) zoveel. Dan gebruiken we na een vergrotende trap (zoals groter, jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e).

Wat betekent eenzelfde?

Eenzelfde betekent ‘overeenkomend met wat is genoemd’ ofwel ‘een soortgelijk(e)’.

Wat is een ander woord voor overeenkomstig?

overeenkomstig – [vz] zoals is afgesproken, voorgeschreven, gebruikelijk of vereist is. Synoniemen: in overeenkomst met, in overeenstemming met, in lijn met, conform en volgens; zeer deftig is in conformiteit met.

Hoe schrijf je het zelfde?

De correcte spelling is hetzelfde, aaneen.

Is het als mij of als ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.