Wat is symmetrische belasting?

Wat is symmetrische belasting?

Met het begrip symmetrische belasting wordt een belasting bedoeld waarbij de hoek tussen de verschillende stroomvectoren 120◦ is (Figuur 1. c).

Wat wordt verstaan onder asymmetrische belasting?

Zoals gezegd bestaat het Nederlandse elektriciteitsnet uit drie fasen. Op dit net kunnen ook enkelfasige of tweefasige apparaten aangesloten zijn, welke asymmetrisch energie afnemen. Oftewel dat niet alle 3 de fasen gelijk belast worden door het betreffende apparaat. Dit veroorzaakt spanningsasymmetrie.

Wat is de symmetrie van een voorwerp?

Een symmetrie van een voorwerp impliceert vaak meerdere symmetrieën. Als een bepaalde verschuiving een object invariant laat dan ook een verschuiving over een veelvoud van de afstand, en analoog bij draaiing. Ook kan een voorwerp meerdere symmetrieën hebben waarvan de ene niet uit de andere voortvloeit.

Is symmetrie symmetrisch?

Bij figuren die symmetrisch zijn, is er altijd sprake van een vorm van gelijkheid. De figuren bestaan dan uit gelijke delen. Er zijn vier vormen van symmetrie; spiegelsymmetrie, schuifsymmetrie, draaisymmetrie en puntsymmetrie. Het woord symmetrie komt uit de Griekse oudheid: ‘symmetros’. Dat betekent “gelijke maat houdend” of “passend bij”.

Wat is de stroomsterkte?

Elektrische stroom, ook wel stroomsterkte genoemd, is een maat voor hoeveel lading er per eenheid van tijd langs een bepaald punt gaat. Om een elektrische stroom langs een punt op te wekken heb je een spanningsverschil tussen twee punten nodig. Elektrische stroom stroomt altijd van de plus naar de min kant van een spanningsbron.

Wat is de symmetrie in de schakeling?

Elke weerstand in een schakeling is (elektronisch gezien) om te keren zonder het functioneren van de schakeling te veranderen. Componenten als diodes missen deze symmetrie, hun aansluitingen zijn niet equivalent. Wanneer deze componenten omgekeerd parallel geschakeld worden, spreekt men van antiparallelschakeling.