Wat is elektromagnetisch spectrum?

Wat is elektromagnetisch spectrum?

Elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling.Het spectrum laat zich van lage naar hoge frequentie (maar ook energieniveau per foton en daarmee van grote naar kleine golflengte) als volgt in een tabel zetten.Merk op dat frequentie-intervallen elkaar soms overlappen.

Wat is het elektromagnetische spectrum van de zon?

Het elektromagnetische spectrum van de zon omvat straling met zeer korte golflengten, zoals gammastralen en X-stralen (grootteorde: 1/100 micron), of met zeer lange golflengten, zoals de radiogolven (tot kilometers).

Wat is het spectrum van het zichtbaar licht?

Het spectrum van het zichtbaar licht. Het zichtbare spectrum is het gedeelte van het elektromagnetisch spectrum dat gezien kan worden door het menselijk oog. Elektromagnetische straling binnen dit spectrum wordt ook wel zichtbaar licht genoemd. Het zichtbare spectrum heeft een golflengte tussen ca. 400 nm (violet) en 750 nm (rood).

Wat is de golflengte van het elektromagnetische spectrum?

Het spectrum begint met de kortste golflengte van gammastraling, een golflengte tussen de 3/100ste en 3/1000ste van een nanometer, waarvan er minimaal 3 triljoen golven per seconde voorbij komen. Het elektromagnetische spectrum eindigt met radiogolven waarvan de golflengte varieert tussen de één millimeter en meer dan 10.000 kilometer.

Wat is de intensiteit van een elektromagnetische straling?

De intensiteit van een bundel elektromagnetische straling is de fluxdichtheid van de energie. Dit is een vector met als grootte het vermogen per oppervlakte-eenheid. Geïntegreerd over een oppervlak geeft dit het vermogen van de elektromagnetische straling door dat oppervlak.

Wat is het zichtbare spectrum van licht?

Het zichtbare spectrum van licht heeft een golflengte tussen 380 nanometer en 750 nanometer (in een vacuüm). De intensiteit van licht wordt de lichtsterkte genoemd, de eenheid van lichtsterkte is candela (afgekort cd).

Wat is het spectrum van wit licht?

Hoewel deze straling voor de mens niet zichtbaar is, wordt zij wel tot het spectrum gerekend. Johann Wolfgang von Goethe kon aantonen dat het spectrum van wit licht uit slechts drie primaire kleuren bestaat: rood, groen en ultramarijnblauw (dezelfde kleuren van het RGB-kleursysteem ).

Wat is de golflengte van de elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling binnen dit spectrum wordt ook wel zichtbaar licht genoemd. Het zichtbare spectrum heeft een golflengte tussen ca. 400 nm (violet) en 750 nm (rood). Dat komt neer op een frequentie van ca. 400 THz (rood) tot 750 THz (violet).