Wat is een voorrangskruising?

Wat is een voorrangskruising?

Kruising waarbij door borden is geregeld dat bestuurders die de kruising naderen voorrang verlenen aan de kruisende bestuurders.

Waar staan voorrangsweg borden?

Binnen de bebouwde kom zijn de voorrangsborden direct voor een kruispunt geplaatst van een voorrangsweg. Buiten de bebouwde kom worden de borden altijd aan het begin van een wegvak geplaatst. Een nieuw wegvak begint altijd na een kruispunt en buiten de bebouwde kom tref je de borden dus na het kruispunt aan.

Wie moet je voorrang geven?

Rechts heeft voorrang Bijvoorbeeld als een bestuurder rechts uit een uitrit of vanaf een onverharde weg komt. Voorrangsvoertuigen – voertuigen met zwaailicht én sirene aan en militaire colonnes – hebben voorrang op alle weggebruikers. De tram heeft ook bijna altijd voorrang op alle verkeer.

Hoe kun je zien of het een gelijkwaardig kruispunt is?

Het verkeer kent gelijkwaardige en ongelijkwaardige kruispunten. Het verschil tussen deze twee kun je normaal gesproken vrij eenvoudig herkennen. Een ongelijkwaardig kruispunt is namelijk een kruispunt waarbij de voorrang is geregeld door verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen en/of stoplichten.

Welk bord betekent verboden in te rijden?

C – Geslotenverklaring borden

Naam Betekenis RVV code
Geslotenverklaring bord Het geslotenverklaring bord geeft aan dat deze weg gesloten is in beide richtingen. C1
Verboden in te rijden bord Het verboden in te rijden bord laat zien dat er sprake is van een eenrichtingsweg die niet van deze kant mag worden ingereden. C2

Wat zijn haaientanden op de weg?

Als je haaientanden verkeer ziet betekent het dat je voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. En dit geldt alleen voor bestuurders. voetgangers voorrang regels zijn anders, zij behoren niet tot bestuurders. Je ziet vaak genoeg ook een verkeersbord voor de haaientanden.