Wat is een Segmentatiemodel?

Wat is een Segmentatiemodel?

Segmentatie is het opdelen van de markt in verschillende delen (marktsegmenten). Ieder segment bestaat uit een groep consumenten met dezelfde kenmerken. Dit kan geografisch, demografisch (leeftijd, geslacht, religie), sociaal-economisch (beroep, opleiding, inkomen) en eventueel (koopgedrag).

Waarom Klantensegmentatie?

Waarom klantsegmentatie? Door klanten in groepen in te delen, kunt u ze op een meer persoonlijke manier benaderen met een boodschap en aanbod dat beter aansluit op hun behoeften. U vergroot hiermee uw verkoopkans – en dus uw omzet.

Hoe kan je segmenteren?

Een segment is een groep (potentiële) afnemers die overeenkomen op een aantal kenmerken. Je kunt bijvoorbeeld segmenteren op geslacht, leeftijd, beroep of opleiding. Wanneer je een e-mail verstuurt naar deze doelgroep zal die sneller worden geopend. Dit omdat de e-mail gepersonaliseerd is en de informatie relevant.

Wat is psychografische segmentatie?

Een vorm van psychografische segmentatie is segmentatie op basis van persoonlijkheidsvariabelen. Hierbij probeert men een verband te leggen tussen een bepaald persoonlijkheidsprofiel en koopgedrag. De resultaten om zo tot homogene segmenten te komen zijn niet erg positief. Persoonlijkheid is wel moeilijk te meten.

Wat is segmentatiecriteria?

Criterium 1 tot en met 4 zijn algemene segmentatiecriteria. Ze gaan uit van de exogene factoren als verklarende factor voor verschillen in gezochte nuttigheden. Exogeen wil zeggen: omgevings- en persoonlijkheidssfactoren, die invloed hebben op het gedrag.

Wat is het segmenteren van de markt?

Iedere doelgroep reageert namelijk anders op marketing- en communicatieuitingen. Door te segmenteren kan jij gerichter inspelen op jouw doelgroep (en). Het segmenteren van de markt is een belangrijk onderdeel van het SDP-model. Je kan de doelgroep segmenteren a.d.h.v. de volgende segmentatiecriteria: Demografische criteria. Geografische criteria.

Marktsegmentatie betekent dat je de totale markt gaat opdelen. Je gaat alle afnemers opdelen in specifieke (deel)segmenten. Iedere doelgroep reageert namelijk anders op marketing- en communicatieuitingen. Door te segmenteren kan jij gerichter inspelen op jouw doelgroep(en).