Wat is een schijnbaar vermogen?

Wat is een schijnbaar vermogen?

Het schijnbaar vermogen is de som van het actieve vermogen (effectief vermogen) en het blindvermogen (niet-effectief vermogen). Blindvermogen wordt niet omgezet in nuttige energie en kan bestaan uit inductief, capacitief en harmonisch blindvermogen of een combinatie hiervan.

Wat is een slechte cos phi?

Bedraagt de cosinus phi minder dan 0,9 rekent de distributienetbeheerder een boete aan. Reactieve energie komt bijvoorbeeld voor bij tl-lampen, zonnepanelen en slecht afgestelde middenspanningscabines of machines in het bedrijf. Hoe groter het aandeel aan reactieve energie, hoe slechter de cos phi.

Waarom cos phi verbeteren?

Het verbeteren van de cos-phi, of het reduceren van de blindstroom, is al snel zinvol. Daarnaast heeft het compenseren van de cos-phi een aantal positieve bijverschijnselen: Opvangen van kleine onderbrekingen en transiënten wat bedrijfszekerheid verhoogd. Meer optimale benutting van aansluitcapaciteit.

Hoeveel is Cosinus Phi?

Wat is cosinus phi (cos phi)? Een cosinus phi van 0,9 duidt aan dat 90% van de verbruikte stroom wordt omgezet in actieve energie. 10% van de stroom gaat verloren en is dus blindvermogen. Hoe hoger de cosinus phi is, hoe efficiënter apparaten dus worden gebruikt. Meestal ligt deze tussen de 0,6 en 0,9.

Hoe bereken je Cosinus Phi?

Het actieve vermogen wordt berekend uit P=U x I x cosphi. De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de arbeidsfactor of cosinus phi.

Wat betekent Blindverbruik?

Wat is blindverbruik? Dit is de stroom die wel door de bekabeling loopt, maar niet nuttig wordt gebruikt. Dat wil zeggen dat er meer stroom door de kabels loopt dan dat er daadwerkelijk wordt gebruikt. Je hebt hierdoor onnodige kosten en het betekent dat je niet het maximale rendement uit het vermogen haalt.

Wat is KVArh?

Indien er sprake is van bovengemiddeld mate van blindstroom, dan ziet u dat terug op uw maandfactuur van uw netbeheerder. Dit wordt omschreven als KVArh (Kilo Volt Ampère). Tevens ziet u de onnodige kosten die u daarvoor betaald.