Wat is een brandstofcel en hoe werkt het?

Wat is een brandstofcel en hoe werkt het?

Wat is een brandstofcel en hoe werkt het? Een brandstofcel is een minder bekend, maar veelbelovend apparaat waarmee je je woning zowel kan verwarmen als van stroom kan voorzien. Het zet waterstof en zuurstof uit aardgas om in elektriciteit. En met de restwarmte kun je je woning verwarmen.

Welke brandstof dient als brandstof?

De waterstof die als brandstof dient, komt vrij als bijproduct van de elektrolytische bereiding van chloor en de brandstofcellen leveren een deel van de hiervoor benodigde elektriciteit . Afhankelijk van de brandstof hebben veel brandstofcellen schone afvalproducten, zoals puur water, die het milieu niet belasten.

Wat zijn de rendementen van brandstofcellen?

Rendement In brandstofcellen zijn hogere rendementen mogelijk dan in gewone verbrandingsmotoren of stoommachines , doordat de energieomzetting niet verloopt volgens de carnotcyclus . In de carnotcyclus wordt de chemische energie namelijk eerst in warmte omgezet en pas daarna in mechanische energie:

Wat is het rendement van een brandstofcel?

Het rendement van de brandstofcel. Tellen we de stroom en de warmte bij elkaar op, dan kan het rendement van een brandstofcel in het gunstigste geval oplopen tot zo’n 90%. Dat is een prima score. Een elektriciteitscentrale die aardgas als brandstof gebruikt, komt namelijk niet verder dan een rendement van 60%.

Wat is brandstoftoevoer en retoursysteem?

Brandstoftoevoer- en retoursysteem: Het brandstoftoevoersysteem zorgt dat de brandstof vanuit de tank naar de motor verplaatst wordt. De elektrische brandstofpomp pompt de brandstof uit de tank en verplaatst de brandstof via de toevoerleiding en door het brandstoffilter naar de brandstofgalerij (ook wel brandstofrail genoemd).

Wat is een mechanische brandstofpomp?

De mechanische brandstofpomp is vervangen door een elektronische opvoerpomp: deze verzorgd de benodigde druk voor een indirect ingespoten benzinemotor. Tegenwoordig passen (bijna) alle autofabrikanten hogedruk inspuiting toe; de brandstof wordt met een hoge druk direct in de verbrandingsruimte gespoten.

Wat is de waterstof bij de anode en de kathode?

De waterstof bij de anode en de zuurstof ( oxidator) bij de kathode. In de cel worden deze twee stoffen door een membraan gescheiden. Met behulp van een katalysator wordt de waterstof (H 2) aan de anode gesplitst in twee H + -ionen ( protonen) en twee elektronen (e − ).

Wat is elektrolyse waterstof?

Uit water is via elektrolyse waterstof te maken. En om waterstof om te zetten in elektriciteit heb je een brandstofcel nodig. In Groningen loopt nu een test met een brandstofcelsysteem waarin beide processen zijn geïntegreerd.