Wat is duurzame inzetbaarheid wetenschappelijke artikelen?

Wat is duurzame inzetbaarheid wetenschappelijke artikelen?

Definitie duurzame inzetbaarheid Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over mogelijkheden beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te blijven werken.

Wat is het Huis van werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek wat inzicht biedt in alle elementen (verdiepingen) die bepalend zijn voor het vermogen om je werk goed en gezond te kunnen doen, nu en in de toekomst.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid in het kort: Het doel is mensen tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en productief aan het werk houden. Duurzame inzetbaarheid is belangrijk vanwege onder meer het welzijn van werknemers en werk- en inkomenszekerheid. Het levert voordelen op voor werkgevers, werknemers en de maatschappij.

Wat is duurzame inzetbaarheid TNO?

Duurzame inzetbaarheid (DI) houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken.

Wat doen bedrijven aan duurzame inzetbaarheid?

Alles wat je moet weten over duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven

 1. Gezondheid (lichamelijk/ geestelijk)
 2. Loslaten en relativeren.
 3. Stress verlagen.
 4. Stress bespreekbaar maken werknemers.
 5. In gesprek blijven.
 6. Zingeving en werkgeluk.
 7. Beweging.
 8. Zithouding.

Waarom Huis van werkvermogen?

Met dit huis kan de organisatie, een team of de individuele medewerker inschatten hoe goed men in staat is om het werk lichamelijk en psychisch uit te voeren. Dit heet het werkvermogen. Het huis van werkvermogen is een van de instrumenten die we inzetten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Waarom valt gezondheid niet samen met werkvermogen?

Gezondheid bepaalt voor een groot deel het werkvermogen, maar zeker niet helemaal. Zoals Van den Berg (2010, blz. 135) stelt: ‘Werkvermogen is de mate waarin een werkende, gegeven zijn gezondheid, fysiek en geestelijk in staat is tegemoet te komen aan de eisen van het werk.

Wat kun je doen aan duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid in 5 stappen

 1. Voer een goed gesprek. Duurzame inzetbaarheid begint bij een goed gesprek met je personeel.
 2. Zorg voor een goed arbobeleid. Goed arbobeleid voorkomt dat je medewerkers vroegtijdig uitvallen.
 3. Bied een gezondheidscheck aan.
 4. Laat je personeel meedenken.
 5. Investeer in opleiding en ontwikkeling.

Wie heeft Huis van werkvermogen bedacht?

Het is een hulpmiddel dat is ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen. Hij deed onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met dit huis kan de organisatie, een team of de individuele medewerker inschatten hoe goed men in staat is om het werk lichamelijk en psychisch uit te voeren.

Wat is een Werkvermogenspecialist?

De werkvermogenspecialist overziet de financiële gevolgen van langdurig verzuim – voor werkgever én werknemer. Hij bewaakt de wettelijke stappen volgens de Wet verbetering poortwachter. Het doel? Optimale grip op het dossier en maximale inzetbaarheid.