Wat is De oppervlakte van de aarde?

Wat is De oppervlakte van de aarde?

De aarde bevat een oppervlakte van om en nabij 150 miljoen vierkante kilometer land. Dit houdt in dat er circa 30.000 vierkante meter is voor ieder op aarde levend mens, oftewel een terrein van ruim 173 x 173 meter. (DUS 150 000 000 vierkante km land gedeelt door 30 vierkante km = 5 000 000!

Hoe groot is de aarde?

Hoe groot is de aarde? Omtrek De omtrek van de aarde, gemeten langs de evenaar (equator) is 40.076 kilometer. Diameter De diameter of middellijn (afstand door het middelpunt van de aarde tussen de tegengestelde oppervlakten) bedraagt 12.757 kilometer. Wanneer die meting via de Noord- en Zuidpool zou plaatsvinden, is de diameter iets kleiner

Waarom is de aarde rond?

Waarom is de aarde rond? De aarde is rond om dezelfde reden waarom een regendruppel en een zeepbel gewoonlijk rond zijn. Een vloeistofdruppel neemt namelijk, indien mogelijk, de vorm van een bol aan. Dit gebeurt wanneer een vloeistof door de lucht valt, zoals een regendruppel.

Wat is de omtrek van de aarde langs de evenaar?

De omtrek van de aarde, gemeten langs de evenaar (equator) is 40.076 kilometer.

Wat is De oppervlakte van het land?

Oppervlakte: 510.066.000 km2 Landoppervlakte: 148.647.000 km2 (29,1 %); verreweg het meeste land ligt op het noordelijk halfrond Wateroppervlakte: 361.419.000 km2 (70,9 %) Zeeoppervlakte: 335.258.000 km2 (65,7%)

Hoe is de omtrek van de aarde gemeten?

De omtrek van de aarde, gemeten langs de evenaar (equator) is 40.076 kilometer. De diameter of middellijn (afstand door het middelpunt van de aarde tussen de tegengestelde oppervlakten) bedraagt 12.757 kilometer. Wanneer die meting via de Noord- en Zuidpool zou plaatsvinden, is de diameter iets kleiner.

Om een goede schatting te maken van de oppervlakte van de aarde, kunnen we het gemiddelde nemen van beide diameters: 12734,889 km. De straal, r in de formule, is dan de helft van die diameter: 6367,4445 km. De oppervlakte wordt dan met bovenstaande formule: 509 miljoen km 2. Hiervan is ongeveer 30% land en 70% water.

Wat is de afstand van de aarde tot de zon?

De afstand tot de Zon bedraagt gemiddeld bijna 150 miljoen km en de snelheid waarmee de Aarde om de Zon beweegt is 29,783 km/s. De Aarde bereikt het perihelium in haar baan (de plek waar ze het dichtst bij de Zon staat) op 3 januari en het aphelium (het verste punt van de Zon af) rond 4 juli.

Wat is de zwaartekracht van de aarde?

De Aarde is in diameter, massa, gemiddelde dichtheid, zwaartekracht en sterkte van haar magnetisch veld de grootste van de vier terrestrische planeten in het zonnestelsel. Afwijkingen van de gemiddelde zwaartekracht in de Zuidelijke Oceaan in valse kleuren. De grootte van de afwijkingen loopt van −30 mGal (magenta) tot +30 mGal (rood).

Hoe draait de aarde van boven de Noordpool?

Doordat de Aarde van boven de noordpool af gezien tegen de klok in draait, lijkt het voor de toeschouwer vanaf het aardoppervlak alsof andere hemellichamen (sterren, planeten, de Zon en de Maan) in het oosten opkomen om onder te gaan in het westen. De Aarde draait in een licht excentrische baan rond de Zon.