Wat is de Ontstaanslegende van de Azteken?

Wat is de Ontstaanslegende van de Azteken?

De Azteken waren oorspronkelijk een nomadische Indiaanse volksstam: de Chica’s. Vanuit het noordwesten drongen zij door het Hoogland van Mexico en vestigden zich op een eiland in het meer van Texcoco. Voordat de Azteken een machtig rijk werden was Midden-Amerika verdeeld in heel veel verschillende staten en staatjes.

Hoe kwam er een einde aan de Azteken?

Omwille van de onmacht om de ziekte te overwinnen, stortte het Azteekse verzet in. Hun tempels werden verwoest en hun godenbeelden verbrand. Hun steden werden tot de grond toe verbrand en hun beelden in stukken gehakt. Net als de Olmeken en de Tolteken vóór hen, stierf hun beschaving door catastrofes en geweld.

Wat waren de goden van de Azteken?

Religie was een belangrijk onderwerp voor de Azteken. Ze vereerden honderden verschillende goden. Alle goden werden verdeeld over drie groepen: de goden van de hemel en de lucht, goden van de vruchtbaarheid en landbouw en de goden die het te zeggen hadden over oorlog en opofferingen. Wil je meer weten over deze goden?

Lees ook:   What is Ryze?

Wie steunde de Azteken bij hun tocht?

De volkeren die door de Azteken onderdrukt werden, steunden de Spanjaarden bij hun tocht. De Azteken geloofden al voor de Spanjaarden er waren dat er binnen niet al te lange tijd een einde aan hun rijk zou komen. Er waren verschillende tekenen die hierop wezen en waaraan de Azteken veel belang hechtten.

Waar komt het woord Azteken vandaan?

Het woord “Azteken” komt van het Nahuatl Aztecah, “mensen uit Aztlan”. Aztlan was een mythische plaats ergens in het noorden waar de Azteken zeiden vandaan te komen. Voor de Azteken zelf was het niet gebruikelijk zichzelf met Aztecah aan te duiden. Over het algemeen werden met Aztecah alle mensen die Nahuatl spraken genoemd,

Wanneer verslaan de Azteken de Azcapotzalco?

In 1427 verslaan de Azteken de Azcapotzalco, dat tot op dat moment het sterkste en grootste volk van de vallei was, waardoor zij zelf het machtigste volk in de vallei worden. Het rijk van de Azteken blijft groeien, tot het op gegeven moment wel 38 provincies omvatte met vijf miljoen inwoners.

Lees ook:   Hoe lang kan een Port-A-Cath blijven zitten?