Wat is beeldvormende diagnostiek?

Wat is beeldvormende diagnostiek?

Om de diagnose kanker te kunnen stellen, gebruikt de arts vaak beeldvormend onderzoek. Beeldvormend onderzoek is de verzamelnaam van onderzoeken die een afbeelding van de binnenkant van het lichaam kunnen maken. Zoals een röntgenfoto of een scan. Zo kan de arts in het lichaam kijken.

Wat is Hyperdens?

Structuren die op een CT-scan als licht worden weergegeven, worden hyperdens genoemd en structuren die als donker worden weergegeven, worden hypodens genoemd.

Wat is Rontgendoorlichting?

Bij röntgendoorlichting ziet de arts bewegend beeld. Zij kan tijdens röntgendoorlichting ook foto’s of een filmpje maken. De arts gebruikt röntgendoorlichting als ze wil weten of bepaalde organen goed werken of tijdens een operatie.

Wat valt onder medische beeldvorming?

‘Medische beeldvorming’ is een verzamelnaam voor verschillende technieken om het lichaam in beeld te brengen. In ziekenhuizen wordt medische beeldvorming gebruikt om diagnoses te stellen, ziekten vroegtijdig op te sporen en op te volgen, medische ingrepen te ondersteunen en behandelingen te evalueren.

Wat is Overprojectie?

De anatomische ruis is als overprojectie over de afwijkende structuur opgenomen in het beeld, waardoor de afwijking minder goed is te herkennen. In dit onderzoek werd nagegaan wat het effect is van anatomische ruis in het röntgenbeeld op de herkenbaarheid van objecten met een laag contrast.

Wat betekent para Aortaal?

Paralumbaal en para-aortaal waren ar vergrote lymfeklieren met een ,,blazig”, deels ,,mottig” spect en een ononderbroken randsinus. Röntgenologisch werd de diagnose gesteld op morbus “Iodgkin met lokalisaties in bekken (rechts) en buik.

Wat is beter een MRI-scan of een CT-scan?

Een CT-scan geeft een arts een compleet overzicht van bijvoorbeeld het gehele boven- en onderlichaam. Een MRI daarentegen laat meestal maar een beperkter deel van het lichaam zien, bijvoorbeeld alleen de onderbuik en toont organen meer op detailniveau.