Wat is accreditatie aanvragen?

Wat is accreditatie aanvragen?

Een accreditatie heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de startdatum van de eerste uitvoering van de scholing. In deze periode kan een scholing die is geaccrediteerd, (meermaals) worden herhaald, mits de inhoud gelijk is aan de geaccrediteerde scholing en de scholing door dezelfde docenten wordt gegeven.

Hoe zet je een keurmerk op?

In Nederland kan iedereen zelf een keurmerk beginnen. Er zijn geen wettelijke regels voor, behalve dat je niet mag misleiden. Voor een keurmerk is niet veel meer nodig dan een idee, een logo en een website.

Welke instellingen kunnen in aanmerking komen voor dit keurmerk?

Om te worden erkend door de Raad voor Accreditatie moet een certificatie-instelling onafhankelijk en deskundig zijn en een aantoonbaar hoog niveau van interne kwaliteitszorg hanteren. De eisen die de Raad hanteert liggen vast in diverse internationale normen.

Hoe herken je een keurmerk?

Keurmerken herken je aan een logo op de verpakking. Keurmerken moeten voldoen aan bepaalde eisen. Deze zijn per keurmerk verschillend. Er zijn keurmerken die voldoen aan eisen voor duurzaamheid, voor herkomst en kwaliteit en voor gezondheid.

Wat is Praktijkaccreditatie?

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Al bijna 3500 praktijken hebben dit keurmerk.

Waarom accreditatiepunten?

Je kunt aan cliënten, collega’s en werkgevers, inspectie van de gezondheidszorg en zorgverzekeraar laten zien dat je deskundig bent en dat je deze deskundigheid op peil houdt; Je kunt hiermee laten zien dat je voldoet aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering.

Wat kun je met accreditatiepunten?

Met dit lidmaatschap houd je een persoonlijk portfolio bij waarmee je kunt laten zien dat je als zorgprofessional je deskundigheid op peil houdt. In dit portfolio staan twee verschillende soorten activiteiten: geaccrediteerde scholingen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).