Wat gebeurt er met medisch dossier na overlijden?

Wat gebeurt er met medisch dossier na overlijden?

U mag nabestaanden in principe geen inzage geven in het medisch dossier van een overleden patiënt. Ook mag u hier geen afschrift van geven. Alleen als er sprake is van een uitzondering, mag u gegevens uit het dossier verstrekken.

Hoe lang wordt een medisch dossier bewaard na overlijden?

Patiëntgegevens dienen voor hen dus bewaard te blijven tot het 34ste levensjaar. Dit is alleen anders bij voortijdig overlijden. Dat geldt 15 jaar na datum overlijden. Als een wettelijk voorschrift een andere bewaartermijn noemt, moet die worden aangehouden.

Wie mag medisch dossier inzien na overlijden?

Kan ik het dossier van een overleden familielid inzien? Dit recht kan enkel uitgeoefend worden via een door de naasten aangeduide zorgverstrekker (bijvoorbeeld huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts, …)

Wat staat er in een elektronisch patientendossier?

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het Elkerliek ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij.

Waaruit bestaat een dossier?

Een verzameling van documenten betreffende één handeling (zaak, object of persoon). Dossier kan uit meerdere mappen bestaan. Meerdere zaken in één dossier is een verzameldossier.

Waar kan ik mijn bloedonderzoek raadplegen?

Via CoZo kunt u als patiënt uw medisch dossier gedeeltelijk raadplegen. Daarvoor moet u inloggen op CoZo. Standaard hebt u rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming.

Kan ik mijn medisch dossier laten vernietigen?

Een patiënt heeft het recht om (gegevens uit) zijn medisch dossier te laten vernietigen. U moet een verzoek daartoe in beginsel honoreren, behalve als u een beroep kunt doen op een uitzondering . U kunt uw patiënt wel wijzen op de nadelen die de vernietiging van het dossier heeft voor de continuïteit van de zorg.