Wat doet een psycholoog ggz?

Wat doet een psycholoog ggz?

Diagnosticeren, indicatiestelling en behandelen Je behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziektes, invaliditeit en handicaps. Je stelt diagnoses, indiceert en behandelt mensen met psychisch sociale problemen.

Wat is een psycholoog wikikids?

Een psycholoog is een expert op het gebied van de menselijke geest. Hij of zij kan menselijk gedrag verklaren en een diagnose stellen (wat de patiënt mankeert). Het grote verschil met een psychiater is dat een psycholoog een kortere opleiding heeft gevolgd, en niet “medisch is bevoegd”.

Hoe word je gedragspsycholoog?

De gedragstherapeut kan een HBO opleiding Toegepaste Psychologie volgen, welke 4 jaar duurt. Na de 4 jarige HBO opleiding is het een slimme keuze om een 1 jarige master te volgen via de universiteit. Gedragstherapeuten worden vaak sneller aangenomen met een universitaire achtergrond.

Wat is verschil tussen GZ en GGZ?

Basispsychologen kunnen geen hoofdbehandelaar zijn binnen de GGZ. Dit betekent dat basispsychologen werkzaam zijn onder een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. Er is dan regelmatig overleg over het verloop van de behandeling. Een GZ-psycholoog kan cliënten zelfstandig behandelen en mag een diagnose stellen.

Wat doet een psycholoog kindertaal?

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Kinderpsychologen en jeugdpsychologen hebben een brede theoretische basis en kennis van en inzicht in de ontwikkeling (biologische, sociale, emotionele en cognitieve) van het kind.

Hoe word je ggz psycholoog?

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een verdiepende opleiding die vraagt om een afgeronde universitaire vooropleiding. De opleiding staat alleen open voor afgestudeerden met een master psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde).