Wat doet een PIA?

Wat doet een PIA?

Een PIA is een onderzoek naar de gevolgen van een bepaalde verwerking of verwerkingen van persoonsgegevens op de privacy.

Wat is het doel van DPIA?

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Wat is een PIA toets?

Wat is een PIA? Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om bij ontwikkeling van beleid, en de daarmee gepaard gaande wetgeving of bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden, privacyrisico’s in kaart te brengen.

Hoe maak ik een PIA?

Waar moet een PIA aan voldoen?

  1. een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en het doel van de verwerking;
  2. een beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van de verwerkingen die zien op de doeleinden;
  3. een beoordeling van de risico’s voor betrokkenen;
  4. de beoogde maatregelen om de risico’s te verminderen.

Wat moet er in een DPIA?

Eisen voor een DPIA U beoordeelt of de inbreuk op de privacy in verhouding staat tot het bereiken van uw doel. U beoordeelt de privacyrisico’s. U bepaalt welke maatregelen u gaat nemen om de privacyrisico’s te verkleinen of te voorkomen. U bepaalt welke maatregelen u gaat nemen om aan de AVG te voldoen.

Wat staat er in een DPIA?

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term Data Protection Impact Assessment (DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.

Wie moet de DPIA uitvoeren?

Als verantwoordelijke moet u ervoor zorgen dat er een data protection impact assessment (DPIA) wordt uitgevoerd. U moet hierbij, wanneer van toepassing, aan verschillende partijen advies vragen. U hoeft de DPIA niet zelf uit te voeren, dit kunt u ook door iemand anders binnen of buiten uw organisatie laten doen.