Wat doen veerkrachtige medewerkers?

Wat doen veerkrachtige medewerkers?

“Veerkrachtige mensen kunnen beter omgaan en herstellen van belasting”, blijkt uit onderzoek van TNO….Medewerkers ondersteunen

  • Lichaamsfuncties: slapen, eten, bewegen.
  • Mentaal welbevinden: omgaan met verandering, controle.
  • Kwaliteit van leven: balans, je veilig voelen.

Wat draagt bij aan veerkracht?

Heel wat vaardigheden of competenties die belangrijk zijn om ons mentaal welbevinden te versterken, dragen ook bij tot meer veerkracht. Drie van deze vaardigheden zijn in het bijzonder belangrijk gebleken: ‘emotie- en stressregulatie’, ‘flexibiliteit’ en ‘het omgaan met tegenslagen’ .

Hoe uit veerkracht zich?

Emotionele veerkracht is je vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ’terug of op te veren’.

Hoe bevorder je veerkracht?

Zelf iets terug kunnen geven aan de eigen omgeving en niet alleen de ontvanger zijn, blijkt voor veel mensen van grote waarde te zijn. Actief bijdragen en ‘geven’ aan de omgeving, kan de eigen veerkracht bevorderen. Daarom is het belangrijk om te ontdekken wat elk individu zelf ook voor anderen kan betekenen.

Waar bestaat veerkracht uit?

Bij veerkracht gaat het er om positieve of adaptieve strategieën te ont- wikkelen om problemen zo goed mogelijk aan te kunnen, continuïteit veilig te stellen met een minimale stress. Leden van een veerkrachtige organisaties hebben het vermogen om besluiten makkelijker te delen en uit te voeren.

Hoe train je veerkracht?

Veerkracht kun je opbouwen door fysiek goed voor jezelf te zorgen en door in je hoofd anders naar jezelf, naar situaties en naar anderen te leren kijken, voelen en reageren.

Kun je veerkracht trainen?

Wat betekend veerkrachtig zijn?

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, kun je je knap beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker nog: het voelen en accepteren van je emoties is het begin van een veerkrachtige reactie.

Wat is de kracht van veerkracht?