Wat betekent Egosyntoon?

Wat betekent Egosyntoon?

Egosyntoon zijn gedachten, gevoelens, gedrag, situaties of voorstellingen die in harmonie zijn met de subjectief ervaren inhoud van het eigen bestaan en in die zin volledig aanvaardbaar zijn voor het ego.

Wat is Egosyntoon en Egodystoon?

De term “egosyntoon” zou eerst gebruikt zijn door Freud in Ter Introductie van het Narcisme uit 1914, om ideeën of impulsen te omschrijven die compatibel zijn met het ego. De term egodystoon betreft dan ideeën of impulsen die het ego tegenwerken en bijgevolg verdrongen of onderdrukt worden.

What are ego dystonic thoughts?

Very simply put, ego dystonic thoughts are thoughts that are not in line with who we are and/or what we believe. This is a common way that obsessions manifest in the context of OCD (i.e. “what if I harm a loved one?,” “what if I offend the higher power in which I believe?”).

What does ego-dystonic mean?

e·go-dys·ton·ic (ē’gō-dis-ton’ik), Repugnant to or at variance with the aims of the ego and related psychological needs of the person (for example, an obsessive thought or compulsive behavior); the opposite of ego-syntonic. Synonym(s): ego-alien [ego + G. dys,bad, + tonos,tension] Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012 e·go-dys·ton·ic

What is the meaning of dystonic?

(ē’gō-dis-ton’ik), Repugnant to or at variance with the aims of the ego and related psychological needs of the person (for example, an obsessive thought or compulsive behavior); the opposite of ego-syntonic. Synonym(s): ego-alien [ego + G. dys,bad, + tonos,tension] Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012 e·go-dys·ton·ic

What is the opposite of ego-syntonic?

Repugnant to or at variance with the aims of the ego and related psychological needs of the person (for example, an obsessive thought or compulsive behavior); the opposite of ego-syntonic. Synonym(s): ego-alien [ego + G. dys,bad, + tonos,tension]