Wat betekent 4 kWp?

Wat betekent 4 kWp?

kWp staat voor ‘kiloWattpiek’. Eén kWp staat gelijk aan 1000 Wp.

Hoe bereken ik kWp?

Een kilowatt is gelijk aan 1.000 watt, dus als je een apparaat van 1.000 watt een uur gebruikt, verbruik je 1 kWh aan energie. Als uw zonnestelsel bijvoorbeeld een kWp van 1.000 watt heeft, is uw kWh tot kWp-verhouding 1:1. Dit is natuurlijk op topprestaties, dus de verhouding is in werkelijkheid een stuk lager.

Hoe bereken je WP naar kWh?

Omrekenfactor: van Wp naar kWh Een paneel van 200Wp heeft dus een opbrengst van 170 kWh per jaar (=200Wp x 0,85). Op deze manier bereken je dus eenvoudig je energieverbruik van Wp naar kWh.

Hoeveel kWp per zonnepaneel?

De gemiddelde dagopbrengst rekenen we als volgt uit: het maximaal vermogen zonnepaneel in Wattpiek x 0,85 = verwachte jaaropbrengst in kWh, gedeeld door 365 dagen. Het vermogen van 10 zonnepanelen is 3.600 Wp. De factor 0,85 is een goed gemiddelde voor daken in Nederland.

Hoeveel kWp zonnepaneel?

Je berekent het aantal zonnepanelen door je totale energieverbruik per jaar te delen door de omrekenfactor (0.85). Stel: je verbruikt jaarlijks 3500 kWh aan stroom, dan heb je een installatie nodig die 3500 / 0.85 = 4117 Wp (Wattpiek) kan leveren.

Hoeveel kWp is een zonnepaneel?

Het is het maximale elektrische vermogen dat één fotovoltaïsch paneel kan leveren bij een standaardtemperatuur en -zonnestraling. 1 kWp stemt overeen met 1000 Wp.

Wat is het verschil tussen KW en kWp?

De verwarring komt voornamelijk voor wanneer de eenheid kWp – voluit kilowatt piek – wordt gebruikt. 1 kWp komt overeen met 1000 Wp, net zoals 1 kg gelijk is aan 1000g. De eenheid kWh – voluit kilowattuur – is geen vermogen, maar duidt op het verbruik van of de opbrengst aan elektriciteit over een bepaalde periode.

Hoeveel WP is een kWh?

Gemiddeld brengt 1 Wattpiek (Wp) in Nederland ongeveer 0,88 kWh per jaar op. De opbrengst hangt af van de plaats van het dak, de richting van de zonnestralen en andere omgevingsfactoren. Maar over het algemeen wordt in Nederland gerekend met 88 procent van het aantal Wattpiek. Hiermee wordt het volgende bedoeld.