Wat bepaalt de kleur van een schelp?

Wat bepaalt de kleur van een schelp?

Deze kleuren danken de schelpen aan het sediment waar ze in gelegen hebben, waarbij in de regel een zwavelhoudend sediment de schelpen grijsblauw kleurt en een ijzerhoudend sediment verantwoordelijk is voor de geel, rood en bruin tinten.

Hoe vormen schelpen zich?

Elk weekdier heeft kalkklieren, die zitten in een dun vliesje om het diertje heen. Met deze klieren maakt het diertje kalk en zo ontstaat de schelp. Hoe meer het weekdier groeit, hoe groter hij zijn huisje bouwt! Als het diertje dood gaat blijft zijn schelp bestaan en die vind jij dan weer op het strand!

De kleur en grootte van de uiteindelijke schelp hangt natuurlijk af van de ecologie van het dier. Deze is geëvolueerd naar de best mogelijke vorm. Verschillende omgevingen hebben een ander ontwerp van schelp nodig.

Hoe ontstaat de schelp van een oester?

De eicellen worden bevrucht door de zaadcellen en groeien uit tot larven. Deze larven zwemmen vrij rond in de zee. Als deze oester (of een ander weekdier) volwassen wordt, gaat de mantel van dit dier dit mineraal (calciumcarbonaat) uitscheiden en maakt daarvan een schelp om het dier heen.

Wat is het nut van schelpen?

De schelp verleent het dier stevigheid, en beschermt het dier tegen uitwendige invloeden zoals predatie, kwetsuren, uitdroging, etc. De schelp groeit tijdens het leven met het weekdier mee.

Welke kleur heeft een schelp?

De roze, oranje, gele en witte kleur van de gewone schelpjes die langs de Noordzeekust veel voorkomen, is erfelijk bepaald.

Hoe voedt een oester zich?

Als de schelp gaat groeien zakken de larfjes na een aantal weken naar de bodem. Dit noemen we broedval. Liggend op de bodem groeit dit broedval uit tot oesters en voeden ze zich met de natuurlijke voeding van de zee. Naast de bodemmethode wordt de tafelmethode steeds vaker toegepast.