Was ik verzekerd voor AOW en Anw?

Was ik verzekerd voor AOW en Anw?

Als u in Nederland woont of werkt bent u meestal automatisch verzekerd voor de AOW en Anw. U krijgt AOW als u de pensioenleeftijd bereikt. En uw nabestaanden krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen een Anw-uitkering als u komt te overlijden. Dit verandert als u uit Nederland vertrekt.

Hoe lang krijg je een Anw-uitkering?

Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De Anw staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner. Verder duurt de Anw-uitkering niet tot je eigen overlijden, zoals de AOW, maar hij duurt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Wie is er verzekerd voor de Anw?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze verzekering stopt meestal als u buiten Nederland gaat wonen of werken. U kunt zich dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vrijwillig verzekeren voor de Anw.

Welke soorten Anw uitkeringen zijn er?

De Anw kent drie soorten uitkeringen:

  • de nabestaandenuitkering.
  • de halfwezenuitkering.
  • de wezenuitkering.

Hoe weet ik of ik Anw verzekerd ben?

Om recht te hebben op een Anw-uitkering moet uw overleden partner (of ouder) verzekerd zijn geweest voor de Anw op het moment van overlijden. In het algemeen is iemand verzekerd voor de Anw als diegene in Nederland woont of werkt.

Is nabestaandenpensioen verplicht?

Als de partner zelfstandige is, bouwt hij of zij geen nabestaandenpensioen op, tenzij dit geregeld is, bijvoorbeeld binnen een beroepspensioenfonds. Uw burgerlijke staat: als u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar bent, heeft u automatisch recht op nabestaandenpensioen.

Welke uitkeringen kent de Anw?

Hoogte Anw-uitkering De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei. U ontvangt als nabestaande met kinderen maximaal 70% van het minimumloon. En u heeft als alleenstaande ouder mogelijk recht op extra kindgebonden budget.