Waarom viscometer ijken?

Waarom viscometer ijken?

Brookfield raadt af ze te gebruiken om de kalibratie van uw instrument te controleren vanwege het kleine oppervlak van de mobiel in contact met viscositeitsolie. Als gevolg hiervan is het moeilijk om het onderdompelingsmerkteken precies te lokaliseren en om de temperatuur rond de mobiel op 25 ° C nauwkeurig te regelen.

Wat is de eenheid van viscositeit?

De eenheid van viscositeit is de pascal – seconde (Pa·s) (equivalent aan N·s/m 2 of kg/ (m·s)). De bovenstaande relatie, bekend als de viscositeitswet van Newton, is alleen geldig bij laminaire stroming, dus als de snelheidsgradiënten klein genoeg zijn. Bij te hoge stroomsnelheid ontstaat turbulentie,…

Wat is de viscositeit van een vloeistof?

η. {displaystyle eta } is de (dynamische) viscositeit van de vloeistof; hiervoor wordt ook wel het symbool. μ. {displaystyle mu } gebruikt. De eenheid van viscositeit is de pascal seconde (Pa·s) (equivalent aan N·s/m 2 of kg/ (m·s)). Soms wordt voor pascalseconde de verouderde term poiseuille gebruikt.

Wat is de dynamische viscositeit?

Dynamische viscositeit [Pa·s = cP] De dynamische viscositeit is de evenredigheidsconstante tussen de schuifspanning τ en de afschuifsnelheid du/dz van een vloeistof, ofwel τ=η du/dz. Een dikke olie resulteert in een hoge afschuifspanning en heeft dus een hoge hoge viscositeit waarde.

Wat is de viscositeitswet van Newton?

De bovenstaande relatie, bekend als de viscositeitswet van Newton, is alleen geldig bij laminaire stroming, dus als de snelheidsgradiënten klein genoeg zijn. Bij te hoge stroomsnelheid ontstaat turbulentie, en dan verdwijnt de lineaire relatie tussen snelheidsgradiënt en schuifspanning. Illustratie van de viscositeit.

Wat doet een Viscositeitsmeter?

De meest voorkomende manier om viscositeit te meten, is door gebruik te maken van een rotatie-viscositeitsmeter. Een spindel (cilinder of schijf) wordt ondergedompeld in de te onderzoeken vloeistof en vervolgens wordt de kracht gemeten die de spindel nodig heeft om de traagheid van de vloeistof te overwinnen.