Waarom stikstof in aardgas?

Waarom stikstof in aardgas?

Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas laagcalorisch wordt en geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

Wat zijn de onderste en bovenste explosiegrens van aardgas bij kamertemperatuur en atmosferische druk?

Een mengsel van een brandbaar gas, zoals aardgas, en lucht kan maar aanleiding geven tot een explosie, indien de concentratie van het brandbaargas zich binnen bepaalde grenzen bevindt. Voor aardgas bedragen deze explosiegrenzen ongeveer 5 – 16 volumeprocent bij normale luchtdruk en omgevingstemperatuur.

Wat is de explosiegrens van aardgas?

Methaan is het gas dat gekend is onder de naam aardgas. De onderste explosiegrens bedraagt 5%. Dit betekent dat een mengsel dat net voldoende aardgas bevat om brandbaar te zijn bestaat uit de volgende componenten: 5% methaan en 95% lucht of 5% methaan, 19,95 % zuurstof en 75,05% stikstof.

Wat is een stikstofgas?

Het is onder normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en inert gas. Het wordt ook wel stikstofgas genoemd. Distikstof maakt 78,06 % van het volume en 75,5 % van de massa van de aardatmosfeer uit, de rest is grotendeels dizuurstof (zuurstofgas). Het is dus een alledaags, onschadelijk hoofdbestanddeel van lucht.

Hoe wordt stikstofgas gebruikt in de atmosfeer?

Stikstofgas wordt veel gebruikt als inerte atmosfeer om stoffen (zoals natrium, butyllithium, LDA ,…) of producten (bijvoorbeeld wijn) die gemakkelijk oxideren tegen de lucht te beschermen. Ook wordt het gebruikt als inert opblaasgas (bijvoorbeeld in hydraulische accumulatoren ).

Wat is een vloeibare stikstof?

Vloeibare stikstof is een belangrijk cryogeen materiaal, dat brede toepassing vindt. Vloeibare stikstof kost per liter ongeveer evenveel als melk. Het is echter lastig op te slaan, omdat het bij kamertemperatuur zeer snel verdampt. In het laboratorium wordt het meestal in een Dewarvat bewaard.

Wat is een opslagtank van stikstof?

Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) Distikstof of moleculaire stikstof (N 2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof. Het is onder normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en inert gas. Het wordt ook wel stikstofgas genoemd.