Waarom parallel schakeling?

Waarom parallel schakeling?

Een schakeling waarbij meerdere componenten op verschillende vertakkingen binnen een schakeling zitten wordt ook wel een parallelschakeling genoemd. Voordeel is dat, als een van de componenten kapot gaat en geen stroom meer doorlaat, de andere componenten gewoon doorwerken.

Wat is het verschil tussen serie en parallel schakelen?

Bij een parallelschakeling blijft de stroomkring wel in tact, alle andere spots blijven branden. Wanneer er bij serieschakeling echter één spot stukgaat, kan de stroom niet meer rondvloeien, de andere spots zullen uitvallen.

Waar worden Serieschakelingen gebruikt?

Toepassingen. Bij een kerstboomverlichting worden een groot aantal lampjes in serie geschakeld. Accu’s en batterijen: Door deze in serie te schakelen wordt een spanning verkregen die groter is dan de spanning van één enkele bron. De stroom blijft gelijk.

Wat is een parallelschakeling?

Parallelschakeling. Een parallelschakeling is in de elektronica een configuratie van componenten of deelschakelingen waarbij de stroom over de individuele componenten (of deelschakelingen) wordt verdeeld en de spanning op alle deelcomponenten gelijk is. Twee dioden staan bijvoorbeeld parallel als zowel beide kathodes als beide anodes met elkaar

Wat is de verschil tussen series en parallelschakeling?

Het verschil tussen serie- en parallelschakeling. In een serieschakeling zijn de onderdelen in de stroomkring achter elkaar aangesloten, zodat de stroom van het ene onderdeel aan de andere wordt doorgegeven. De stroom is in deze schakeling dus overal gelijk, maar de crux zit ‘m in de totale spanning.

Wat is de symmetrie in de schakeling?

Elke weerstand in een schakeling is (elektronisch gezien) om te keren zonder het functioneren van de schakeling te veranderen. Componenten als diodes missen deze symmetrie, hun aansluitingen zijn niet equivalent. Wanneer deze componenten omgekeerd parallel geschakeld worden, spreekt men van antiparallelschakeling.