Waarom ontploft natrium?

Waarom ontploft natrium?

Wat gebeurt hier? Zodra de druppel het water raakt, schieten grote aantallen elektronen vanuit het natrium het water in. Daardoor raakt de druppel zo sterk positief geladen – en gelijke ladingen stoten elkaar af – dat het natrium zichzelf uiteen scheurt.

Wat is de Atoommassa van natrium?

22,989769 uNatrium / Atoommassa

Wat is natriumzout?

Natrium is een mineraal en vormt samen met chloride het product dat we allemaal kennen als (keuken)zout. Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam, het regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van spier- en zenuwcellen.

Welke eigenschappen horen bij natrium?

Chemisch element, symbool: Na, atoomnummer: 11 en molair gewicht: 22,9898 g/mol. Het is een zacht, reactief metaal met een laag smeltpunt en een relatieve dichtheid van 0,97 g/m3 bij 20ºC (68ºF). Vanuit commercieel oogpunt is natrium het meest belangrijke element van alle alkalimetalen.

Is sodium en natrium hetzelfde?

Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11. Het is een zilverkleurig alkalimetaal. In het Engels en in de Romaanse talen heet het element sodium/sodio enzovoorts, wat men ook in slechte vertalingen tegenkomt.

Wat gebeurt er als je natrium verbrand?

Natriumoxide vormt aan de lucht bij verhitting boven de 400°C natriumperoxide. De stof tast een groot aantal metalen aan, in het bijzijn van water. De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen.

Hoe reageert natrium op water?

Zoals alle andere alkalimetalen is natrium een zacht en licht metaal dat zeer makkelijk reageert met andere elementen. Om deze reden komt natrium niet in ongebonden toestand voor in de natuur. Vanwege de geringe dichtheid drijft natrium op water, waarbij het heftig reageert onder vorming van natriumhydroxide en waterstof (zie hieronder).

Hoe reageert elementair natrium met water?

Elementair natrium reageert heel sterk met water. De reactievergelijking luidt dan: 2Na (s) + 2H 2 O -> 2NaOH (aq) + H 2 (g) Hierbij ontstaat een kleurloze oplossing, namelijk sterk basisch natriumhydroxide oftewel natronloog en waterstofgas. De reactie is exotherm.

Wat is de oplosbaarheid van natrium in water?

Ook natriumcarbonaat (Na 2 CO 3) is goed oplosbaar in water. De oplosbaarheid ligt hier bij 20 o C bij 220g/L water. Oplosbaarheid en waardoor deze beïnvloed kan worden Hoe kan natrium in water terechtkomen? Natriumverbindingen komen op natuurlijke wijze in water terecht. Zoals boven beschreven zijn deze dan afkomstig van gesteente en bodems.

Hoe kan natrium terecht in water?

Hoe kan natrium in water terechtkomen? Natriumverbindingen komen op natuurlijke wijze in water terecht. Zoals boven beschreven zijn deze dan afkomstig van gesteente en bodems. Niet alleen zeewater bevat veel natriumchloride, maar ook rivieren en meren bevatten natriumverbindingen.