Waarom kerncentrales openhouden?

Waarom kerncentrales openhouden?

Ondanks de uitvoerige veiligheidsmaatregelen bij elke kerncentrale kan bij een ernstige storing of natuurramp radioactiviteit vrijkomen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima.

Waarom stoppen met kernenergie?

Bij kernenergie ontstaat radioactief afval. Het gaat dan onder andere om gebruikte brandstofstaven uit de kerncentrale, afval dat bij de uraniumwinning ontstaat, en het sloopafval na sluiting van een centrale. De ioniserende straling die het radioactieve afval afgeeft, is schadelijk voor de gezondheid.

Hoe oud zijn de kerncentrales in Belgie?

Vanaf 1970 start België een eigen nucleair programma op met de bouw van vier reactoren in Doel en drie reactoren in Tihange. De kerncentrale van Doel bestaat uit vier drukwaterreactoren (PWR). Doel 1 en 2 werden in gebruik genomen in 1975, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985.

Hoeveel actieve kerncentrales Belgie?

België telt zeven kernreactoren van het type drukwaterreactor (PWR, pressurized water reactor), verdeeld over twee sites : Doel (in de provincie Oost-Vlaanderen) en Tihange (in de provincie Luik). Het FANC ziet erop toe dat ENGIE Electrabel zijn twee centrales veilig uitbaat.

Waarom moeten kerncentrales dicht?

Resultaat: hoge kosten, te weinig hernieuwbare capaciteit en een draagvlak dat op en neer gaat als een jojo. Het heeft dus lang geduurd, maar intussen hebben zowat alle belangrijke spelers de nucleaire bladzijde omgedraaid.

Hoeveel kernenergie gebruikt België?

Tabel van het geïnstalleerd vermogen op 31.08.2020

Eenheid Vermogen in MW Aandeel EDF-Luminus in %
Tihange 1 962 0
Tihange 2 1.008 10
Tihange 3 1.038 10
Totaal vermogen 5.930