Waarom een civiele procedure?

Waarom een civiele procedure?

Wat is civiel recht? Een burger kan een conflict hebben met een ander persoon of met een bedrijf. Of een bedrijf heeft een conflict met een ander bedrijf. Als het conflict niet op te lossen is, kan de burger of het bedrijf de rechter om een oordeel vragen door een civiele procedure te starten.

Wat doet een gedaagde?

Gedaagde is de naam die in het burgerlijk procesrecht wordt gegeven aan de verwerende partij in een gerechtelijke procedure tussen burgers onderling. De gedaagde wordt door middel van een dagvaarding voor de rechtbank gedaagd om te reageren op de vordering van een eiser.

Wat is het doel van het strafrecht?

Het doel van straffen is onder andere vergelding. Verdere doelen zijn: voorkomen dat de dader nog eens in de fout gaat, afschrikken en beschermen van de samenleving.

Wat houdt een civiele procedure in?

Een civiele procedure is een rechtszaak tussen 2 partijen. Degene die de procedure start, is de eiser. Degene die zich tegen die eis moet verweren, is de gedaagde.

Waarom civiel recht?

Het civiele recht – ook wel burgerlijk recht genoemd – regelt de rechten en plichten die burgers hebben ten opzichte van elkaar. Maar ook de juridische spelregels tussen bedrijven en tussen burgers en bedrijven vallen onder het civiele recht.

Waarom kiezen voor strafrecht?

Strafrecht is naast een bijzonder technisch en uitdagend vakgebied, vooral een heel interessant onderdeel van het recht. Meer dan andere rechtsgebieden staat het strafrecht volop in de belangstelling. De media berichten vaak over strafrecht, maar doen lang niet altijd recht aan de complexiteit van dit rechtsgebied.

Wat is het karakter van het strafrecht?

Het strafrecht is het ‘ultimum remedium’, het uiterste redmiddel. De wetgever mag zich alleen beroepen op het strafrecht wanneer de sancties van alle andere rechtsgebieden ontoereikend zijn. In ons recht wordt het strafrecht zo veelvuldig gebruikt dat het meer geldt als ‘primum remedium’.

Wat is een civiele toevoeging?

Het besluit waarmee de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand toekent heet ‘ toevoeging’. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad (een groot gedeelte van) de salariskosten van de mediator of advocaat. Een toevoeging kunt u aanvragen via uw mediator of advocaat.