Waar staat postmodernisme voor?

Waar staat postmodernisme voor?

Het postmodernisme is een invloedrijke filosofische stroming die opkwam in de jaren zestig in de twintigste eeuw als reactie op modernistische denkwijzen. Het postmodernisme meent dat wetenschap gekleurd is in machtsverhoudingen en talige constructies.

What is postmodernism According to Jameson?

For Jameson, postmodernity amounts to “an immense dilation of [culture’s] sphere (the sphere of commodities), an immense and historically original acculturation of the Real” (x).

What is the difference between modern and postmodernism?

Whereas “modernism was still minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend itself,” postmodernism “is the consumption of sheer commodification as a process” (x). That apparent victory of commodification over all spheres of life marks postmodernity’s reliance on the “cultural logic of late capitalism.”

What are the symptoms of postmodernity?

Following from this economic base for thinking about postmodernity, Jameson proceeds to pinpoint a number of symptoms that he associates with the postmodern condition: 1) the weakening of historicity.

What is Jameson’s view of history?

Jameson pinpoints a weakening of history “both in our relationship to public History and in the new forms of our private temporality, whose ‘schizophrenic’ structure (following Lacan) will determine new types of syntax or syntagmatic relationships in the more temporal arts” ( Postmodernism 6 ).

Wat is een postmoderne samenleving?

Pluriforme cultuur, waarbij mensen zeer diverse waarden kunnen nastreven en er een diversiteit is aan leefstijlen.

Wat is modernisme in literatuur?

Meestal plaatsen we modernistische literatuur tussen 1910 en 1940. Het gaat dus om literatuur uit een roerige periode. Een periode waarin ontwikkelingen die in de 19e eeuw waren ingezet, zoals democratisering en industrialisatie, een hoge vlucht namen.