Waar kan ik zien of ik mijn kind erkend heb?

Waar kan ik zien of ik mijn kind erkend heb?

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Heb ik mijn kind erkent?

Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Maar na de erkenning heeft de vader geen gezag over het kind. De moeder blijft dus ook na de erkenning volledig belast met het ouderlijk gezag.

Hoe ziet een akte van erkenning eruit?

Op een erkenningsakte staan de volgende gegevens: de voor- en achternamen van de moeder. de voor- en achternamen van de erkenner. de voor- en achternamen van het kind (dit geldt niet als de erkenning al voor de geboorte plaatsvindt)

Wat kan een vader met erkenning?

Gevolgen erkenning kind Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking). U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt. U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen. U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.

Kan je een erkenning ongedaan maken?

Vernietiging van de erkenning is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. de erkenner is niet de biologische ouder van het kind, en;
  2. de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind, of;
  3. de erkenning heeft onder dwang plaatsgevonden.

Welke weken moet jij je kind erkennen?

Het verstandigste is om een kind als ongeboren vrucht te erkennen, bij voorkeur voor 20 weken. Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont kan een akte van erkenning van de ongeboren vrucht opgesteld worden. Je kunt tijdens de zwangerschap samen naar het gemeentehuis gaan.

Kind erkennen is gratis De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.