Waar is de maan van gemaakt kan je erop staan?

Waar is de maan van gemaakt kan je erop staan?

Maan
Albedo 10%
Samenstelling kern Fe
Baangegevens
Perigeum 363 104 km

Wat kan je vinden op de maan?

De donkere vlekken die je ziet vanaf de aarde zijn kraters. Die ontstonden miljarden jaren geleden door inslagen van grote meteorieten. Je hebt vast wel eens beelden gezien van mensen die op de maan lopen. Die hebben altijd een groot wit pak aan.

Waarom is een maan kleiner dan een planeet?

Een maan is een hemellichaam dat een baan om een planeet beschrijft. Een maan is kleiner dan een planeet. Daardoor heeft het ook minder massa. Dat heeft weer tot gevolg dat de aantrekkingskracht van een maan veel minder is dan die van een planeet.

Wat veroorzaakt getijdenwerking op de maan?

De Aarde veroorzaakt ook getijdenwerking op de Maan. Door de ruim 80 keer zo grote massa van de aarde is het effect op de maan veel groter dan omgekeerd. De draaisnelheid van de Maan is hierdoor al zo sterk afgenomen dat ze ten opzichte van de aarde niet meer om haar as draait.

Wat is het impulsmoment in de natuurkunde?

Het impulsmoment is een belangrijke grootheid in de natuurkunde, mede vanwege de wet van behoud van impulsmoment: het impulsmoment van een systeem blijft constant, zolang er geen extern moment op uitgeoefend wordt. Het moment (arm maal kracht) is de afgeleide naar de tijd van het impulsmoment.

Wat zijn de schijngestalten van een nieuwe maan?

Schijngestalten (Moon phases): 0 (1)— nieuwe maan, 0.25—eerste kwartier, 0.5— volle maan, 0.75—laatste kwartier

De Maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde en is een van de vijf grootste manen van het zonnestelsel. Ze wordt soms aangeduid met haar Latijnse naam Luna….

Maan
Albedo 10%
Samenstelling kern Fe
Baangegevens
Perigeum 363 104 km