Kan kernenergie de wereld redden?

Kan kernenergie de wereld redden?

“Een kerncentrale is veertig keer minder schadelijk voor het klimaat dan een gascentrale. Een kerncentrale is zelfs vier keer minder schadelijk dan de zonnepanelen op je dak, omdat ze zeer weinig CO2 uitstoten.” Vorige week betoogden duizenden mensen voor het klimaat.

Is kernenergie herbruikbaar?

Niet-vernieuwbare energie wordt opgewekt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkool. Ook kernenergie wordt gezien als een niet-hernieuwbare vorm van energie.

Welke drie landen maken veel gebruik van kernenergie?

Centraal- en Oost-Europa Bulgarije heeft twee werkende kernreactoren. In 2019 produceerde kernenergie 38% van de elektriciteit van het land. Hongarije heeft vier werkende kernreactoren. In 2019 produceerde kernenergie 49% van de elektriciteit van het land.

Waar komt thorium vandaan?

Wat is Thorium? Thorium wordt gewonnen uit zand, steen en erts en is over de hele wereld te vinden. Een paar gram Thorium in combinatie met een kilogram zand, kan al voor 40 jaar aan energie opleveren. De grondstof is uit zichzelf niet splijtbaar, maar in combinatie met een andere grondstof is dit wel het geval.

Hoe wordt kernenergie gemaakt?

Kernenergie wordt gemaakt door de kernen van atomen te splijten in een kerncentrale. Als je de kern van een atoom splijt komt er heel veel warmte (energie) vrij. Die warmte gebruik je om water te verwarmen. Het water wordt stoom en de stoom zet grote turbines aan het werk. De turbines drijven generatoren aan. Die generatoren maken elektriciteit.

Wat zijn voor- en nadelen van kernenergie?

Voor- en nadelen kernenergie op een rij Voordelen. Bij de opwekking van kernenergie komen nagenoeg geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. Als grondstof is uranium relatief goedkoop. Voor kernenergie zijn we minder afhankelijk van politiek instabiele regio’s, dan voor gebruik van olie en gas.

Waarom is kernenergie in het kort?

Kernenergie in het kort. Bij de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale ontstaat weinig milieubelasting. Bij de bouw van een kerncentrale, en tijdens de winning en het vervoer van de grondstof (uranium) worden wel fossiele brandstoffen gebruikt. Zo zorgt kernenergie toch voor een geringe uitstoot van CO2.

Waarom is kernenergie niet hernieuwbaar?

Kernenergie is dus niet hernieuwbaar. Bovendien komt er bij de productie van kernenergie kernafval vrij. Het opbergen van dit afval moet veilig gebeuren. Het bouwen van meer kerncentrales kan dus een (tijdelijke) oplossing zijn om minder afhankelijk te worden van olie, kolen en gas en zo de CO2-uitstoot op aarde te reduceren.