Hoeveel stikstof mag u gebruiken op uw landbouwgrond?

Hoeveel stikstof mag u gebruiken op uw landbouwgrond?

Aan het begin van elk jaar berekent u hoeveel stikstof u maximaal mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw stikstofgebruiksruimte. Deze berekent u zo: Aantal hectare landbouwgrond per gewas x de norm die bij uw gewas en grondsoort hoort.

Wat wordt met stikstof bedoeld?

In de context van milieuvervuiling worden met “stikstof” voornamelijk ammoniak en stikstofoxiden bedoeld. De Latijnse naam voor stikstof is nitrogenium, de Grieken noemen het nitron. Losse atomen stikstof worden ook wel in statu nascendi genoemd.

Wat is een moleculaire stikstof?

Moleculaire stikstof vormt 78% van de dampkring van de aarde. Daarnaast komen stikstofverbindingen als mineralen voor, zoals salpeter. Vaak zijn stikstofhoudende afzettingen van organische herkomst, zoals de guano (vogelpoep). Ook de mest van andere dieren zoals de varkens van bepaalde streken in Nederland bevat stikstof in overvloed.

Wat is de hoeveelheid stikstofoxiden in de lucht?

Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie. Stikstofoxiden (NO x) komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie.

Is stikstof gasfles verkrijgbaar?

Een stikstof gasfles is verkrijgbaar bij al onze verkooppunten, of laat uw stikstof fles bezorgen. Stikstof gasflessen zijn er in verschillende zuiverheden, maar ook in allerlei mengsels. Belangrijk daarbij is altijd het gebruik van een correct werkende stikstof reduceer op de gascilinder. Ook vloeibare stikstof kopen is mogelijk.

Is de bodem rijk aan voedingsstoffen?

Dit heet stikstofdepositie. De stoffen kunnen met neerslag mee komen op de bodem, dit heet natte depositie. Maar ook kunnen planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen, dit heet droge depositie. De depositie van stikstofoxiden en ammoniak zorgt ervoor dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen.

Wat is een stikstofgebrek?

Uiteindelijk zorgt een stikstofgebrek er voor dat de groei van planten stopt en bladeren af vallen. In sommige planten kleuren de bladeren paars in plaats van geel. Dit gebeurt onder meer bij koolsoorten. Bij een stikstofgebrek blijven je planten en hun vruchten kleiner dan wanneer ze gezond zijn.

Wat is een stikstofmonoxide?

Stikstofmonoxide, ook wel stikstofoxide ofwel NO (nitric oxide) genoemd, is een cruciaal molecuul dat in je lichaam wordt aangemaakt en dat allerlei effecten heeft op je gezondheid. Het draagt onder andere bij aan het verwijden van je bloedvaten, zodat je bloed goed kan doorstromen.