Hoeveel is 60m3?

Hoeveel is 60m3?

Bijvoorbeeld: je kamer is 6 meter lang, 4 meter breed en 2,5 meter hoog. De berekening wordt dan 6 x 4 x 2,5 = 60 m3.

Hoe bereken je de inhoud cm3?

De inhoud bereken je door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. De inhoud van deze kubus is: 12 cm x 12 cm x 12 cm = 1.728 cm3. Zoveel zand kan er in de kubus….

  1. Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h).
  2. 1 dm3 = 1 liter.
  3. 1 cm3 = 1 milliliter.

Hoeveel liter is 6000 m3?

Kubieke meter naar Liter

1 Kubieke meter = 1000 Liter 10 Kubieke meter = 10000 Liter
4 Kubieke meter = 4000 Liter 40 Kubieke meter = 40000 Liter
5 Kubieke meter = 5000 Liter 50 Kubieke meter = 50000 Liter
6 Kubieke meter = 6000 Liter 100 Kubieke meter = 100000 Liter
7 Kubieke meter = 7000 Liter 250 Kubieke meter = 250000 Liter

Hoeveel m3 is kWh gas?

1 m³ aardgas komt overeen met gemiddeld 10,2 kWh. Dit kan echter variëren afhankelijk van bovenstaande factoren en van de distributienetbeheerders (DNB’s). Om die redenen kan het zijn dat u een ander cijfer ziet op uw gasrekening.

How many cups in 3 8 liters?

How many cups in 3.8 liters? Formula: multiply the value in liters by the conversion factor ‘4.2267528377368’. So, 3.8 liters = 3.8 × 4.2267528377368 = 16.0616607834 cups. Quote of the day…

How much is 3 point eight liters in gallons?

We can say that three point eight liters is approximately one point zero zero four gallons: An alternative is also that one gallon is approximately zero point nine nine six times three point eight liters. For quick reference purposes, below is the conversion table you can use to convert from liters to gallons

How many liters are in a gallon of water?

There are three definitions in current use: the imperial gallon (≈ 4.546 L) which is used in the United Kingdom and semi-officially within Canada, the United States (liquid) gallon (≈ 3.79 L) which is the commonly used, and the lesser used US dry gallon (≈ 4.40 L). How much is 3.8 liters in other volume units?

What is the mass of 1 liter of water?

The liter (also written “litre”; SI symbol L or l) is a non-SI metric system unit of volume. It is equal to 1 cubic decimeter (dm3), 1,000 cubic centimeters (cm3) or 1/1,000 cubic meter. The mass of one liter liquid water is almost exactly one kilogram.