Hoe werkt Naloxone?

Hoe werkt Naloxone?

Naloxon verdringt in feite het opioïde van de receptor en kan zo de effecten van morfinomimetica opheffen. Ademhalingsonderdrukking is een van de meest bedreigende effecten van een hoge dosis opioïden.

Wat doet Narcan?

Naloxone (Narcan®) Naloxone is een zuivere opioidenantagonist zonder enige agonistische werking. Naloxone corrigeert de ademhalingsdepressie veroorzaakt door natuurlijke of synthetische narcotica; ze heeft geen effect op het pulmonair oedeem bij heroïneoverdosering.

Wat is een morfine antagonist?

Morfine is voor alle receptoren in principe een agonist, naloxon een volledige antagonist. De analgetische werking van morfine is voornamelijk toe te schrijven aan de bezetting van de µ-receptoren in het centrale zenuwstelsel; daarnaast bindt morfine zich ook aan de κ-receptor.

Hoe snel werkt Naloxone?

Werking: i.v. binnen 2 min. Werkingsduur: meestal 0,75–4 uur, afhankelijk van de dosis.

Wat moet je doen bij een overdosis medicijnen?

Wat doe je bij een overdosis drugs of medicijnen?

  1. Bel 112:
  2. Start reanimatie als het slachtoffer niet meer reageert op aanspreken of aan de schouders schudden en als hij of zij geen normale ademhaling heeft.
  3. Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op de zij (stabiele zijligging), want er is een kans op braken.

Hoe werken opiaten?

Wat is de werking van opiaten? Opiaten zijn sterke pijnstillers. Ze werken op zowel de hersenen als zenuwen in het lichaam waar zij er onder andere voor zorgen dat pijnprikkels verminderden of verdwijnen. Hun werking op de hersenen kan ervoor zorgen dat men euforische gevoelens ervaart.

Wat te doen bij Ademdepressie?

Indien een ademdepressie optreedt, wordt naloxon 0,4 mg (= 1 ml) langzaam i.v. toegediend; bij onvoldoende effect kan dit na 2-3 minuten herhaald worden (McNicol 2008). Er moet rekening gehouden worden met de korte halfwaardetijd van naloxon. Bij buprenorfine bestaat een plafondeffect voor ademhalingsdepressie.

Wat doet morfine met je lichaam?

Morfine is de belangrijkste vertegenwoordiger van de morfineachtige pijnstillers (opiaten). Het heeft een sterk pijnstillende werking. Artsen schrijven het voor bij plotselinge hevige pijn, zoals pijn na een operatie, ernstige verwonding, pijn na een hartinfarct of koliekpijn.

Waar ga je snel dood van?

Helium in een plastic zak over het hoofd heeft een snelle dood tot gevolg. De methode wordt beschreven in de film ‘De Heliummethode’. Voor een succesvolle uitvoering is enig technisch inzicht nodig. Heliumgas leidt alleen tot de dood wanneer 100% Helium wordt gebruikt.

Hoe voelt een overdosis?

De symptomen van een overdosis zijn: Ernstige slaperigheid. Misselijkheid en, in sommige gevallen, braken. Constipatie.

Hoe lang werkt opiaat?

Tabletten, drank en zetpillen werken binnen 1 tot 2 uur. Injecties en infuus werken sneller. Deze werken allemaal 4 tot 7 uur lang. Tabletten met gereguleerde afgifte (MGA of retard) werken langer: ongeveer 12 uur.

Welke middelen zijn opiaten?

Opioïden zijn pijnstillers die al erg lang voorgeschreven worden bij pijn. Het zijn zeer sterke pijnstillers en ze worden alleen bij hevige pijn gebruikt. Er zijn diverse soorten opiaten, oftewel morfine-achtigen, bijvoorbeeld: oxycodon, oramorph, fentanyl, buprenorfine, hydromorfon en methadon.