Hoe maken ze een spiegel?

Hoe maken ze een spiegel?

Een spiegel is gemaakt van glas. Maar hoe kan het dat je jezelf kunt zien in een glasplaat? Dat komt doordat ze er in de spiegelfabriek een laagje metaal achter aan toevoegen. Een spiegel is eigenlijk niets meer of minder dan een glasplaat met een stuk metaal erachter.

Hoe werkt een spiegel natuurkunde?

Wanneer een lichtstraal op een voorwerp valt kan dit worden weerkaatst. Als dit voorwerp dof is zal het alle kanten op weerkaatst worden (diffuse reflectie) maar bij een spiegel of een glad metalen voorwerp wordt dit altijd in één bepaalde richting weerkaatst (gereflecteerd).

Hoe werkt de spiegel wet?

De spiegelwet luidt: de hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing. Dit betekent zoveel als: Wanneer licht weerkaatst op een spiegel, zal de hoek van terugkaatsing altijd gelijk zijn aan de hoek van inval. Je kunt teruggekaatste lichtstralen tekenen met de spiegelwet.

Wat is een spiegelend oppervlak?

Men onderscheidt naar de vorm van het spiegelende oppervlak : Een vlakke spiegel: een spiegel met een vlak oppervlak. Het beeld is bij zo’n spiegel even groot als het origineel. Een holle spiegel: een spiegel met als spiegelend oppervlak een gedeelte van de binnenzijde van een bol of paraboloïde.

Hoe maakte men een spiegel bij een opgraving?

Men heeft bij een opgraving in Duitsland een spiegel gevonden met goudlaag aan de achterzijde, beschermd met een laklaag. Nadat omstreeks de 14e eeuw het glasblazen werd uitgevonden, maakte men spiegels door een grote bol te blazen en daarin door de blaaspijp een mengsel van metalen als lood, antimoon en tin te gieten.

Wat is het effect van vlakke spiegels?

Bij vlakke spiegels zien we als gevolg van de wijze van terugkaatsen van de lichtstralen een spiegelbeeld op gelijke afstand van de spiegel als het voorwerp voor de spiegel en in afmetingen daaraan gelijk. Een helder wit vlak kaatst ook (bijna) al het opvallende licht terug, maar verstrooit het daarbij in alle richtingen.