Hoe krijg je een dwangstoornis?

Hoe krijg je een dwangstoornis?

Een dwangstoornis kan ontstaan na een ernstige, ingrijpende gebeurtenis waarin iemand heel bang was (psychotrauma). Een dwangstoornis kan ook ontstaan door een lichamelijke ziekte, het gebruik van bepaalde medicijnen of het gebruik van drugs.

Hoe kom je van een dwangstoornis af?

Tips voor stoppen van dwanggedachten

  • Praat erover !
  • Probeer meer te weten te komen over dwang, bijvoorbeeld door te lezen erover of door lotgenotencontact.
  • Schrijf de gedachten op, ook al is het telkens dezelfde gedachte (zonder dwanghandelingen uit te voeren).
  • Doe aan mindfulness/meditatie.
  • Ga lekker sporten!

Kan je zomaar OCD krijgen?

Persoonlijke eigenschappen. Wanneer je snel angstig bent of veel behoefte hebt aan controle, kan dit een risicofactor zijn bij de ontwikkeling van een dwangstoornis. Dwangstoornissen komen vaak voort uit spanning en angst voor bijvoorbeeld een ramp, voor besmetting of dat er iets naars met een familielid gaat gebeuren.

Wat is dwang en drang?

Dwang en drang zijn vormen van beïnvloeding die beogen om iemand iets te laten ondergaan of iemand aan te zetten tot bepaald handelen, hetzij bepaald handelen juist na te laten. Daarmee wordt iemands keuzevrijheid beperkt of zelfs, bij toepassing van dwang, geheel weggenomen.

Hoe lijden mensen met dwanggedachten?

Mensen met dwanggedachten kunnen enorm psychisch lijden. Vaak durven ze aan niemand te vertellen dat ze deze gedachten hebben. Hierbij speelt de angst dat een ander denkt dat ze gek of gevaarlijk zouden zijn en gevoel van schaamte een grote rol. Niet alle dwanggedachten zijn hetzelfde.

Waarom moet iemand zich ziek melden voor dwanggedachten?

Soms moet de persoon zich ziek melden voor zijn werk, omdat het niet meer mogelijk is dit werk te doen. De dwangstoornis neemt alle tijd in beslag. De persoon voelt zich vaak eenzaam. Juist omdat hij zich schaamt voor zijn dwanggedachten en dit liever verbergt (voor zover dit mogelijk is).