Hoe groot is Pluto vergeleken met de maan?

Hoe groot is Pluto vergeleken met de maan?

Pluto is kleiner dan onze maan en die geringe omvang en de sterk elliptische baan om de zon waren voor sommige astronomen een reden om te betwijfelen of het object wel tot de planeten moest worden gerekend en niet een planetoïde is, waarvan er inmiddels honderden in de Kuipergordel gevonden zijn.

Welke dwergplaneet is zo groot als Pluto?

In de afgelopen tien jaar bestond er enige onzekerheid over de vraag of Pluto inderdaad de grootste van deze objecten is, of dat de onlangs ontdekte dwergplaneet Eris misschien groter is.

Hoe groot is de dwergplaneet Pluto?

1.188,3 kmPluto / Straal

Hoeveel groter is Pluto dan de aarde?

Planeten hebben atmosferen, ook dwergplaneten als Pluto. Hoe ver de atmosfeer van Pluto precies reikt, is moeilijk te meten. Maar uit onderstaand beeld blijkt dat Pluto mét atmosfeer plots groter is dan onze aarde mét dampkring.

Hoe zou Pluto ontstaan?

Pluto zou zijn ontstaan in een normale, cirkelvormige baan in het hoofd vlak van de planeten. Hierna begon de baan van de jonge planeet Neptunus langzaam groter te worden. Dit was het gevolg van het uitwisselen van bewegingsenergie tussen Neptunus, passerende oerkometen en de andere reuzenplaneten.

Is Pluto kleiner dan onze maan?

Pluto is een stuk kleiner dan de op n na kleinste planeet van het zonnestelsel (Mercurius) en hij is zelfs een stuk kleiner dan onze maan. Hij is een dwerg onder de planeten. Omdat ook zijn baan sterk afwijkt van die van de andere planeten, heeft men er altijd moeite mee gehad om Pluto als een echte planeet te zien.

Wat is de dwergplaneet Pluto?

Pluto is een dwergplaneet in de Kuipergordel, de voorlaatste zone van ons Zonnestelsel. De dwergplaneet is vernoemd naar de Romeinse god van de onderwereld, Pluto. Pluto werd in 1930 ontdekt door de Amerikaan Clyde Tombaugh en werd tot 2006 geclassificeerd als de negende planeet. Hij heeft in de catalogus van planetoïden nummer 134340.