Hoe duurzaam is een waterstofauto?

Hoe duurzaam is een waterstofauto?

Waterstofauto’s zijn weliswaar beter voor het klimaat dan benzineauto’s, maar scoren op dat vlak niet zo goed als elektrische accu-auto’s. Dat stelt CE Delft in een onderzoek. Ook over tien jaar zullen waterstofauto’s het qua kosten en duurzaamheid niet winnen van stekkerauto’s, aldus het onderzoeksbureau.

Wat is duurzamer waterstof of elektrisch?

Volgens berekeningen van Auke Hoekstra, (mobiliteitsonderzoeker aan de TU Eindhoven) is er voor de productie van voldoende groene waterstof om 100 kilometer te rijden, maar liefst drie keer zoveel energie nodig dan een vergelijkbare elektrische auto direct op diezelfde stroom te laten rijden.

Wat is waterstof energie?

Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Milieu Centraal legt uit wat waterstof is, zet de voor- en nadelen op een rij en beschrijft welke rol het in de toekomst kan spelen.

Wat zijn de rendementen van brandstofcellen?

Rendement In brandstofcellen zijn hogere rendementen mogelijk dan in gewone verbrandingsmotoren of stoommachines , doordat de energieomzetting niet verloopt volgens de carnotcyclus . In de carnotcyclus wordt de chemische energie namelijk eerst in warmte omgezet en pas daarna in mechanische energie:

Wat is een brandstofcel en hoe werkt het?

Wat is een brandstofcel en hoe werkt het? Een brandstofcel is een minder bekend, maar veelbelovend apparaat waarmee je je woning zowel kan verwarmen als van stroom kan voorzien. Het zet waterstof en zuurstof uit aardgas om in elektriciteit. En met de restwarmte kun je je woning verwarmen.

Welke brandstof dient als brandstof?

De waterstof die als brandstof dient, komt vrij als bijproduct van de elektrolytische bereiding van chloor en de brandstofcellen leveren een deel van de hiervoor benodigde elektriciteit . Afhankelijk van de brandstof hebben veel brandstofcellen schone afvalproducten, zoals puur water, die het milieu niet belasten.