Hoe download je BRP?

Hoe download je BRP?

Hoe download ik een BRP?

  1. Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD.
  2. Menu selecteer identiteit Bekijk persoonsgegevens.
  3. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistatie Personen (BRP)
  4. Sla het op als een PDF bestand.
  5. Upload het op onze Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft.

Hoe vind ik mijn BRP?

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder ‘Persoonlijke gegevens’ zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.

Hoe bewijs je waar je woont?

Uittreksel bevolkingsregister Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit.

Waar kan ik zien wie er op mijn adres ingeschreven staat?

U kunt via MijnOverheid.nl controleren met welke gegevens u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Woont u in het buitenland en lukt het niet online? Dan kan het ook via een gemeente met een RNI-loket.

Hoelang duurt een BRP?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Welke gegevens staan in de BRP?

Gegevens over uw kind of kinderen. Zoals de voornamen en de achterna (a)m (en), het burgerservicenummer en de geboortedatum. Ook de geboorteplaats en het geboorteland van uw kind (eren) staan in de BRP.

Wat zijn de gegevens van ingezetenen in de BRP?

Persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP. De BRP bevat een groot aantal gegevens over uzelf. Bijvoorbeeld uw voornamen en achternaam, uw geslacht en uw burgerservicenummer (BSN). Maar ook gegevens over uw:

Welke organisaties krijgen persoonsgegevens uit de BRP?

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover staan in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit.