Hoe bereken je de opbrengst van een windmolen?

Hoe bereken je de opbrengst van een windmolen?

Vermogen (in kilowatt) x vol-last-uren = opbrengst in kilowattuur (per jaar). De uitkomst delen door de gemiddelde energiebehoefte van een huishouden (3500 kilowattuur) levert op hoeveel huishoudens een windmolen van energie kan voorzien.

Welke energieomzetting gebeurt er bij een windmolen?

Een windturbine, ook wel windgenerator genoemd, gebruikt de windkracht en zet die om in elektriciteit. Concreet laat de windsnelheid de wieken van een rotor tot 10 à 25 toeren per minuut draaien. Die mechanische energie wordt vervolgens naar een generator gevoerd, die zorgt voor de omzetting in elektriciteit.

Hoeveel stroom levert een kleine windmolen?

Een kleine windmolen voor particulieren heb je al voor onder de € 1000. Zo’n klein model levert een vermogen van ongeveer 0,5 kW. Deze wekt alleen bij lange na niet genoeg stroom op voor een heel huishouden.

Hoe levert een windmolen elektrische energie?

Door de wind gaan de rotorbladen van de windmolen draaien en wordt er windenergie opgewekt. In de gondel van de windmolen zet de generator de opgewekte energie om in wisselstroom. Daarna zorgt de transformator ervoor dat de wisselstroom omgezet wordt in hoogspanning.

Welke energie omzettingen vinden plaats bij het opwekken van stroom met windenergie?

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm. Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen of om water te verpompen.

Hoe wordt windenergie omgezet in elektriciteit?

Een windturbine of een windmolen kan windenergie omzetten in elektrische energie. De rotorbladen, ofwel wieken, van de turbine worden door de wind omhoog geduwd, waardoor een roterende beweging ontstaat. Door middel van een generator wordt deze beweging omgezet in elektriciteit.