Hoe belangrijk is duurzaamheid voor klanten?

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor klanten?

De helft van de Nederlandse consumenten is na de komst van corona bewuster naar het eigen koopgedrag gaan kijken. Duurzaamheid van producten is voor die groep belangrijker geworden en is van grotere invloed dan voorheen op de aankoopbeslissing.

Waarom is duurzaamheid een trend?

Duurzaam ondernemen moet voor bedrijven ook kostenbesparing en een lagere milieudruk opleveren. Duurzaam ondernemen leidt dus niet alleen tot milieubehoud en een een tevreden consument, maar levert het bedrijf zelf ook voordelen op. Genoeg reden dus voor bedrijven, om mee te doen aan deze positieve trend.

Waarom is duurzaam bouwen belangrijk?

Bij duurzaam bouwen gaat het om het ontwerpen en bouwen van gebouwen en bouwwerken met milieuvriendelijke producten. Hierdoor wordt het milieu minder belast. Ook kunnen bouwdelen of producten worden gebruikt die een langere levensduur hebben.

Waarom is het milieu belangrijk voor ons?

Vervuilende stoffen die afkomstig zijn van economische activiteiten hopen zich op in het milieu, waardoor ecosystemen zich niet meer goed kunnen herstellen en ons minder essentiële diensten kunnen verlenen. De aantasting van het milieu is niet alleen van invloed op planten en dieren, maar ook op mensen.

Hoe belangrijk vinden Nederlanders duurzaamheid?

58 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder denkt dat het eigen gedrag van invloed is op klimaatverandering. 66 procent geeft aan te weten wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. 58 procent vindt dat ze zelf klimaatbewuster zouden moeten leven.

Hoe belangrijk vinden mensen het milieu?

Maar liefst 90 procent van de volwassen bevolking geeft aan in het algemeen het milieu belangrijk of heel belangrijk te vinden. Verder is 9 procent hier neutraal over en vindt 1 procent het milieu onbelangrijk. Een iets groter deel van de vrouwen (91 procent) vindt het milieu belangrijk dan van de mannen (88 procent).