Wie heeft voorrang fietser of voetganger?

Wie heeft voorrang fietser of voetganger?

30 meter van een zebrapad, dan ben je verplicht om het te gebruiken. Soms loopt het zebrapad niet door over het fietspad. Dan heb je als voetganger geen voorrang op fietsers. Loopt het zebrapad wel door over het fietspad, dan moeten fietsers jou voorrang geven.

Wie heeft voorrang bij een zebrapad?

Als je een bijzondere manoeuvre uitvoert, een uitrit verlaat of een inrit inrijdt, moet je voetgangers voor laten gaan. Voetgangers op een zebrapad moet je voor laten gaan als ze oversteken of op het punt staan om over te steken. Wie een zebrapad gebruikt of aanstalten maakt om het te gebruiken heeft altijd voorrang.

Heeft de fietser voorrang?

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers. Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers.

Heeft een fietser altijd voorrang van rechts?

Sinds 2001 hebben fietsers van rechts op een gelijkwaardige kruising gewoon voorrang, net zoals andere bestuurders die van rechts komen.

Heeft een fietser ook voorrang van rechts?

Voor fietsers gelden in principe dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders : ze moeten voorrang geven aan wie van rechts komt, ze moeten aan iedereen voorrang verlenen wanneer ze een manoeuvre uitvoeren (b.v. van rijstrook veranderen of rechtsomkeer maken), ze moeten de stopborden respecteren evenals …

Hoe ver van een zebrapad mag je oversteken?

Borden. Als er binnen een afstand van 20 meter (tot 31/5/19 : 30 meter)een oversteekplaats voor voetgangers of een zebrapad is, dan moeten voetgangers dat gebruiken. Deze twee borden duiden een oversteekplaats voor voetgangers aan.

Heeft een fietser van rechts voorrang op een auto?

Sinds 2001 hebben fietsers van rechts op gelijkwaardige kruisingen voorrang. In de praktijk blijkt dat een deel van de fietsers geen voorrang krijgt.